On the Move

On the Move 1 Student's Book (Innbundet)

Forfatter:

Berit Haugnes Bromseth og Tone Madsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202276775
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen On the Move 1 Student's Book

Boken består av åtte temabaserte kapitler, der hvert kapittel er en ny utgave av ungdomsmagasinet On the Move. Både tekster og oppgaver er tydelig differensierte i to nivåer, og elevene møter stor bredde og variasjon innen temaer, sjangere og oppgavetyper.

I hvert kapittel/magasin i elevboken fins blant annet:

  • Fem hovedtekster på to nivåer. Hver av tekstene følges av oppgaver som fokuserer på tekstforståelse og ordforråd.
  • Mindre rammetekster på to nivåer. Til disse tekstene fins det korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.
  • Alvins faste spalte med innsendte spørsmål og svar, også disse på to nivåer, som følges av korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.
  • Temaoppgaver på to nivåer på egne sider bakerst i kapitlet. Her er det fokus på videre arbeid med temaet gjennom lengre skriveoppgaver, større muntlige oppgaver, rollespill, presentasjoner og mange andre typer oppgaver.

Forfatternes erfaring med undervisning i engelsk fordypning har gjort at tekster og oppgaver i elevboken hovedsakelig er lagt på et enkelt til middels nivå, med tydelig fargemerking av nivå. Det fins mer avanserte tekster med tilhørende oppgaver tilgjengelig i lærerveiledningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.
Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.
On the Move
On the Move er et spennende læreverk i engelsk fordypning for ungdomstrinnet. Verket gir grunnlag for forståelse og mestring for alle elever og skaper aktivitet i elevgruppa. On the Move tar utgangspunkt i elevenes interessefelt, bygger på et utvidet tekstbegrep og har fokus på digitale ferdigheter.