Omskjæring. Stopp (Heftet)

Forfatter:

Nina Foss (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202316464
Kategori: Helsefag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Helsefag, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Omskjæring. Stopp

Dette er boka som viser hvordan man kan forebygge og stoppe omskjæring av kvinner. Forfatterne har den erfaringen og kunnskapen som trengs for å få slutt på omskjæring av kvinner. De representerer ulike fagfelt: sosiale, kulturelle, religiøse, politiske, helsefaglige, medisinske og juridiske, samt miljøer som tradisjonelt praktiserer omskjæring.

Sentrale problemstillinger i boka er:

  • Hva er omskjæring av kvinner?
  • Er omskjæring av jenter gode, prisverdige handlinger eller kjønnslemlestelse og uttrykk for alvorlig omsorgssvikt?
  • Hvorfor forventer og aksepterer noen at jenter og kvinner blir omskåret?
  • Hva er forholdet mellom islam, Koranen og kvinnelig omskjæring?
  • Hvor foregår omskjæring, og hvor utbredt er det?
  • Hvordan foretas omskjæring, og hvilke helsemessige konsekvenser har det?
  • Hvordan forebygge og stoppe omskjæring av kvinner?

Til toppen

Anmeldelser av Omskjæring. Stopp
«Boken kan anbefales til helsesøstre som arbeider i en tverrkulturell kontekst der kjønnslemlestelse er aktuell problemstilling. I tillegg vil den være nyttig for beslutningstakere og ledere på ulike nivå, samt for yrkesgrupper med et selvstendig avvergeansvar, som ansatte i barnehager og skoler. Boken gir verdifull og klargjørende informasjon som viser at tradisjonen står i komplekse sammenhenger. Dette er nødvendig kunnskap for å erkjenne at også det forebyggende arbeidet må ha flere innfallsvinkler.»Signe Sæbjørnsdotter Myklebust, Tidsskrift for helsesøstre 2/2011
«Denne boken kan bryte ned noen av de styggeste vrangforestillingene om hva det er, samtidig som man tar stilling: Vi vil ikke ha omskjæring av jenter i Norge. Budskapet er hvordan man skal unngå det, og det synes jeg de klarer å få frem. Her hjelper det ikke med trusler om dramatiske arrestasjoner og rettssaker, her må man jobbe innsiktsfullt og langsiktig, og ha målgruppen med på laget. Medisinsk kunnskap er ett bein å stå på, kulturell kunnskap et annet. Lytt til dem som har erfaring fra feltet. Les denne boken.»J. Sundby, Tidsskrift for Den norske legeforening, 12/2011Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Henriette Sinding Aasen (henriette.aasen@uib.no) er professor på
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde
er velferdsrett, med særlig fokus på helse og menneskerettigheter.
Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter
om forholdet mellom rettslig regulering, sosialt medborgerskap og
demokrati.

Et sentralt tema i mange av hennes publikasjoner er tilgang
til adekvat helsehjelp for svake grupper. Relevante publikasjoner er
Grunnloven og velferdsstaten (Aasen & Kildal, 2014); Juridification and
Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen &
Nilssen, 2014); Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet
mellom rett og medisin (Aasen & Magnussen, 2016); Retten til
sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om
rett, politikk og faglig skjønn (Aasen, Hartlev & Magnussen, 2016).
Aud Talle var professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun skrev en rekke bøker og artikler om kvinnelig omskjæring.