Økonomistyring for prosjektledere (Heftet)

Fra lønnsomhetsberegning til gevinst

Forfatter:

Terje Berg og Tore Vikene

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202512095
Kategori: Bedriftsøkonomi og Organisasjon og ledelse
Fag: Bedriftsøkonomi, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Økonomistyring for prosjektledere

Økonomistyring for prosjektledere gir en systematisk og samlet fremstilling av økonomistyring for prosjektledere. Lønnsomhet vies oppmerksomhet gjennom alle prosjektets faser, fra initiering til det avsluttes og gevinsten skal tas ut av oppdragsgiver. For å gjøre fremstillingen så pedagogisk som mulig, underbygges teorien av modeller og illustrasjoner, samt eksempler som skal belyse den aktuelle tematikken. Til hvert kapittel er det utarbeidet oppgaver med tilhørende løsningsforslag.

Sentrale temaer i boken:

  • Hvordan utøve forutsigbar og god økonomistyring av prosjekter
  • Lønnsomhetsberegning av prosjekter
  • Identifisering av gevinstmuligheter og styring mot gevinstuttak
  • Utarbeidelse av kalkyler og budsjetter
  • Hvordan oppnå god kostnadskontroll
  • Målekriterier, avviksanalyse og oppfølging av økonomi
  • Realisering av gevinster og måling av gevinster fra et prosjekt
Økonomistyring for prosjektledere er aktuell for kurs i prosjektledelse på universitets- og høyskolenivå, samt bedriftsinterne kurs. Den egner seg også godt for ikke-økonomer som har behov for kunnskap om økonomistyring i prosjekter og økonomimedarbeidere med ansvar for oppfølging av prosjektøkonomi.

Til toppen

Forfatter(e)

Terje Berg er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskole, der han underviser i økonomistyring både på bachelor- og masternivå, samt innen etter- og videreutdanning. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master of management (BI) og har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU). I tillegg har han omfattende erfaring som økonomisjef og finansdirektør, og har så langt innehatt et titalls styreverv, primært i små- og mellomstore bedrifter. Hans forskning er rettet mot arbeidskapitalstyring, kostnadssystemer, controllerrollen og hvordan studenter lærer. Han har publisert både i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter innen økonomistyring og pedagogikk.

Tore Vikene er utdannet Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider i dag som forretningsanalytiker i finanssektoren og jobber daglig med prosjektarbeid. Tore Vikene har erfaring fra IT-sektoren, bank, forsikring og shipping. Han har betydelig erfaring med gjennomføring av prosjekter nasjonalt og internasjonalt, både som prosjektleder og i andre prosjektroller.