Økonomisk kriminalitet (Heftet)

Ledelse og samfunnsansvar

Forfatter:

Petter Gottschalk

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 416
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202556228
Kategori: Etikk , Pengekrav og inndrivelse , Organisasjon og ledelse og Markedsføring
Fag: Etikk, Markedsføring, Organisasjon og ledelse, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Den introduserer bekvemmelighetsteori som en integrert forklaring på hvitsnippkriminalitet, der økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende atferd er de utslagsgivende faktorene.

I bokens andre utgave er plasskrevende lister over navngitte hvitsnippforbrytere fjernet og temaene bedre balansert, i tillegg til at stoffet er oppdatert og utvidet med nye perspektiver.

Blant temaene som behandles i boken er

 • en modenhetsmodell for samfunnsansvar
 • varsling som informasjonskilde
 • gransking, deriblant situasjonsbestemt gransking og granskingsstrategier
 • en utviklingsmodell for kriminelle organisasjoner
Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Den er egnet for nettstudenter som vil tilegne seg en innføring i sentrale teorier om økonomisk kriminalitet og for praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.

Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og de kriminelle. Denne boken formidler kunnskap gjennom aktuelle norske eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Foretaksstraff

  En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger

  Knut Høivik

  Innbundet
Forfatter(e)

Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og han har utgitt flere bøker på engelske og amerikanske forlag.