Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk (Heftet)

Forfatter:

Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 206
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347920
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk

Boken består av en samling spesialskrevne artikler innenfor pedagogikk, psykologi og sosiologi i idrett og samfunn, og hvert bidrag reflekterer på sin måte nyere perspektiv innfor idrettsvitenskapen. Det problematiseres rundt ulike perspektiver ved spennende og aktuelle områder som; Barne- og ungdomsidrett, moralske aspekter ved konkurranseidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, toppidrett kontra breddeidrett, maskulinitet i idretten, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge, læringslandskap og fysisk aktivitet, mesterlære og friluftslivsaktiviteter, timetall og trivsel i kroppsøvingsfaget og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget i Norge.

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk er laget med tanke på studenter, lærere og trenere.

Til toppen

Forfatter(e)
Jon Besse Fjeld er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Han har i 10 år vært instituttleder og har undervist på ulike nivåer i idrettsutdanningen ved Kristiansand lærerhøgskole, Høgskolen i Agder og Universitetet i Agder. Han har vært trener og leder i idretten lokalt og nasjonalt. Jon Besse Fjeld er også forfatter av flere fagbøker i idrett.

Rune Høigaard (f. 1962) er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og professor II ved NTNU. Han er også fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning innenfor veiledning, coaching, gruppedynamikk og idrettspsykologi. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, veiledning, coaching og ledelse i idrett. Han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.

Bjørn Tore Johansen er dr.scient. i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Han har lang erfaring med undervisning og veiledning på høgskole- og universitetsnivå innen idrettspsykologi, idrettspedagogikk og metodelære.