Nye perspektiver på selvmord (Heftet)

Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

Forfatter:

Kari Dyregrov og Vigdis Songe-Møller (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669195
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nye perspektiver på selvmord

Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og berørte ved selvmord. Med boken Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende og etterlatte.

Et bredt utvalg – fra forskere, politikere og kjente samfunnsstemmer til personer med egenerfaring og fylkeslagsrepresentanter og likepersoner i LEVE – har bidratt med viktige og nye perspektiver på selvmord, alle med ett mål til felles: å redusere antall selvmord i Norge.

Målgruppen er studenter på alle utdanningsnivåer innen psykologi, psykisk helsearbeid og pedagogikk, fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og forebygging, politikere og etterlatte og berørte ved selvmord. I tillegg vil boken passe for alle som er opptatt av selvmordsproblematikk.

Redaktører
Kari Dyregrov er professor i psykisk helse og rus ved Institutt for sosialfag og vernepleie, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskulen på Vestlandet.
Vigdis Songe-Møller er professor emerita i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hun er selv selvmordsetterlatt.

Øvrige bidragsytere
Karina Ask, John Arne Hovstad Balto, Gro Berntsen, Gudrun Dieserud, Odd J. Eidner, Terese Grøm, Nils-Petter Hauge, Kim Sverre Larsen, Lars Mehlum, Reidun Kjelling Nybø, Ronny Olsen, Ragnhild Lovise Opskar, Audun Pedersen, Johan Gotfred Tangen Schultz, Jon Schultz, Anette Seierstad Skrindo, Anne Cathrine Silviken, Rita Småvik, Kjell Roger Soleim, Helge Stormo, Anita Krohn Traaseth, Christoffer Back Vestli, Oddvar Vignes

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kari Dyregrov er professor på området psykisk helse og rus ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, inkludert kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Hun var med å starte LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999 og deltok i sentralstyret frem til 2005.

Vigdis Songe-Møller er professor emerita i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hun har først og fremst arbeidet med antikkens filosofi og kontinental samtidsfilosofi, særlig feministisk filosofi. Hun har i en årrekke vært aktiv i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, blant annet som fylkesleder i LEVE Hordaland og som styreleder i LEVEs sentralstyre.

Karina Ask studerer allmenn litteraturvitenskap. Hun er medlem av LEVE, er frivillig som likeperson i sitt fylkeslag, og har skrevet tekster for LeveStories. Karina er selv etterlatt, da hun mistet sin mor i selvmord i 2011.

John Arne Hovstad Balto er politisk rådgiver for parlamentarisk leder i Senterpartiets stortingsgruppe. Av utdannelse er han kunsthistoriker, men han har også mange års fartstid som redaktør/journalist. Balto har vært folkevalgt og tillitsvalgt i flere organisasjoner, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Arbeidet med å styrke folkehelsa, og da særlig psykisk helse, er ett av hans interessefelt.

Gro Berntsen er sosialantropolog og ansatt som spesialkonsulent ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region nord. To av hennes hovedoppgaver er forebygging av selvmord og selvskading, samt likeverdige tjenester til samisk befolkning. Berntsen har deltatt i flere selvmordsforebyggende prosjekter, og hun har også deltatt i forskning på etterlatte ved brå og uventet død i samiske områder.

Gudrun Dieserud er psykologspesialist, dr.psychol., og leder av selvmordsforebyggende team i Bærum kommune. Hun er klinisk spesialist, har doktorgrad i suicidologi og erfaring fra 20 år som selvmordsforsker. Dieserud har over 30 års klinisk erfaring med oppfølging av selvmordsforsøkere og etterlatte ved selvmord. Hun har også publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, og er medforfatter av boken «Etter selvmordet».

Odd J. Eidner er prest og forfatter. Fra 2017 har han arbeidet som seniorprest i Sør-Hålogaland bispedømme. Han har mye kompetanse på kirkelig tjeneste ved kriser og katastrofer, er rådgiver for politiet og medlem av kriseteamet i Bodø kommune. Han har spesielt engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og har vært fylkesleder i LEVE Nordland i mer enn ti år. Eidner er en etterspurt foredragsholder i ulike sammenhenger, og har til sammen utgitt syv bøker.

Terese Grøm er generalsekretær i LEVE, med bakgrunn i kommunikasjon og master i filosofi. Hun var LEVEs første ansatt. Med enkelte avbrekk for studier og andre oppdrag, har hun siden 2001 jobbet som informasjonsansvarlig og fagansvarlig i LEVE. Grøm har ledet flere ulike prosjekter på selvmordfeltet, og er aktiv i fagutviklingsarbeid, offentlig debatt og politisk arbeid på vegne av LEVE.

Nils-Petter Hauge er seniorrådgiver i Forsvaret. Han har studert sosiologi, der han skrev hovedfagsoppgaven om selvmord i Sogn og Fjordane. Hauge har jobbet med HMS i Forsvaret i over 15 år, og har tidligere jobbet ved Nasjonalt senter for Selvmordsforskning og Forebygging (NSSF). Han har også vært en del av kriseteamet i Stryn kommune. Hauge har vært fagperson i LEVE helt siden stiftelsen av organisasjonen.

Kim Larsen er psykologspesialist ved Sykehuset Østfold og er også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Faglige spesialinteresser er: sosialpsykologi, Freud-biografi og psykoanalysens historie, psykiatrihistorie og suicidologi.

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo, og grunnlegger og leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging (NSSF). Han har publisert en rekke artikler og bøker, både fra forskning på suicidal og selvskadende atferd i ulike grupper og fra erfaringer med selvmordsforebyggende strategier og intervensjoner. Han var en av stifterne av LEVE i 1999.

Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og har jobbet i over 20 år som journalist og redaktør. Nybø har bred erfaring innen temaet selvmord i mediene, og har blant annet gitt ut boken «Fra tabu til tema. Om selvmord i mediene», samt utformet veileder om selvmordsomtale for Norsk Presseforbund og for Norsk Redaktørforening. Hun veileder og holder foredrag om temaet i mediebransjen og for helsepersonell og etterlatte. Nybø mottok Olafprisen i 2012, for arbeidet med å redusere tabu knyttet til selvmord i samfunnet.

Ronny Olsen er rådgiver i seksjon folkehelse i Nordland fylkeskommune, og har arbeidsoppgaver som i stor grad handler om forebygging av utenforskap. Han har også ansvar for det selvmordsforebyggende arbeidet i regi av fylkeskommunen. Olsen arbeider i tillegg for Regionalt kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset. Fra tidligere har han jobberfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og sosialpedagogisk veiledning i videregående skole.

Ragnhild Lovise Opskar er pensjonert vernepleier med videreutdanning blant annet i psykiatri, og har jobbet mange år innen psykiatri – og rustiltak i Ålesund kommune. Hun er fylkesleder i LEVE Møre og Romsdal, samt likeperson og sorggruppeleder. Hun har erfaring som kursleder i Vivat og har vært nestleder i kommunalt kriseteam i ti år. Opskar er også selv etterlatt, og har mistet sønnen sin i selvmord.

Audun Pedersen jobber som spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune. Han er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og har i mange år jobbet for å implementere erfaringskompetanse i tjenestene. I tillegg har han ledet arbeidet med å lage og gjennomføre Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen. Han har egenerfaring som etterlatt ved selvmord.

Johan Gotfred Tangen Schultz mistet sin storebror i selvmord i 2011. Han har vært aktiv i Unge LEVE gjennom flere år. Schultz har også bidratt med tekster til LEVEs selvmordsforebyggende nettmagasin levestories.no. Han er vernepleier og jobber i en bolig for mennesker med utviklingshemninger.

Jon Schultz er advokat. Han er også etterlatt etter å ha mistet en sønn i selvmord, og har etter dette engasjert seg mye i arbeidet med selvmordsforebygging. Schultz er aktiv frivillig i LEVE og sitter i landsstyret som nestleder. Han er også sorggruppeleder i Fransiskushjelpen, samt har bistått ved etableringen av Pappanettverket, som er et tilbud til menn som har mistet barn i selvmord.

Anette Seierstad Skrindo arbeider i Vivat selvmordsforebygging som spesialkonsulent med fagansvar. Hun er kursleder for kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, Oppmerksom på selvmordstanker og FriskOpp. I tillegg er hun veileder for Vivat sine kursledere på Østlandet. Skrindo er utdannet sosionom, med videreutdanning i faglig veiledning og har en master i sosialt arbeid, med selvmordsforebygging som tema.

Anne Cathrine Silviken er forsker og psykologspesialist ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset). Hun har også en bistilling som forsker ved Senter for samisk helseforskning ved UiT, og inngår i veilederteamet til Vivat selvmordsforebygging ved UNN. Silviken har bred erfaring innen selvmordsproblematikk i ulike samiske områder, der hun blant annet har jobbet med oppfølging av etterlatte. Hun har skrevet doktorgrad om selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge og har også forsket på etterlatte ved brå død i samiske områder.

Rita Småvik er rådgiver ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Midt-Norge. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en master i helsevitenskap. Småvik er CGT terapeut, veileder og medisinsk yogaterapeut, og har i mange år samarbeidet med LEVE, både lokalt og sentralt.

Kjell Roger Soleim er pensjonert fra sin stilling som førsteamanuensis ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har drevet forskning og undervisning innen kjønnsfilosofi og psykoanalyse med særlig vekt på forholdet mellom språk og kroppslige emosjoner. Soleim er selvmordsetterlatt, etter at han mistet sin sønn i 2003. Siden har han vært aktiv i mange år i LEVE Hordaland, hvor han tok initiativet til nullvisjon for selvmord i Bergen kommune.

Helge Stormo døde dessverre kort tid etter at han skrev bokkapitlet sammen med Kari Dyregrov. Han var ingeniør av bakgrunn, og både han og hans kone var med i oppstarten av LEVE etter at de mistet sin sønn ved selvmord. Stormo var leder av LEVE Finnmark i en årrekke, samt bidro i LEVEs arbeid på flere områder igjennom 20 år. Han dediserte alt arbeid i tilknytning til LEVE med stor grundighet, seriøsitet og varme og formidlet dette både i dikt og prosa.

Anita Krohn Traaseth (f. 1971) er tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge og den første kvinnelige administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. Hun startet sin arbeidskarriere som trainee i IBM Norge i 1996.

Fra 2019 har hun jobbet som rådgiver for EU-kommisjonen med opprettelsen av European Innovation Council (EIC) og ledet regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Hun er styreleder og småaksjonær i flere norske selskap.

I 2018 ble Anita rangert som en av topp 50 globale forretningstenkere av Thinkers50 Radar, og rangert blant topp 50 mest inspirerende kvinner i European Tech i 2015 og 2016. I 2012 mottok hun Oda-prisen for beste kvinnelige leder i IT-bransjen i Norge.

Anita er lørdagsspaltist i Aftenposten og har tidligere utgitt to bøker som omhandler liv og ledelse; «Godt nok for de svina» i 2014 på Cappelen Damm og romanen «Kamel uten filter» på Aschehoug i 2019.

I podcasten «Godt nok for de svina», Norges første mentorpodcast, har Anita ukentlige mentorsamtaler med ledertalentet Hege Janson Skogen (31).

Anita bor i Oslo, er gift med Knut Thomas Traaseth og sammen har de tre døtre, Martine (26), Hannah (19) og Milla (13).

Christoffer Back Vestli har vært aktiv frivillig i LEVE i mange år, først og fremst som initiativtaker til Unge LEVEs tilbud, men også som medlem i landsstyret. Han har vært leder i Unge LEVE og deltatt i flere prosjekter, representert LEVE internasjonalt og koordinert prosjektet «Best før og etter». Vestli har også vært sorggruppeleder i Fransiskushjelpen. Han er selv etterlatt etter selvmord.

Oddvar Vignes er agronom med egen gård og daglig leder i «Vignes grav å spreng». Han er i ferd med å ta en EMBA (Executive Master of Business Administration) ved Universitetet i Stavanger. Vignes er tidligere psykiatrisk pasient og holder i dag foredrag om selvmord. Vignes skriver på en bok om sin egen historie, som planlegges utgitt i 2021.