Nye perspektiver på selvmord (Heftet)

Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

Forfatter:

Kari Dyregrov og Vigdis Songe-Møller (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669195
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helsefag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nye perspektiver på selvmord

Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og berørte ved selvmord. Med boken Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende og etterlatte.

Et bredt utvalg – fra forskere, politikere og kjente samfunnsstemmer til personer med egenerfaring og fylkeslagsrepresentanter og likepersoner i LEVE – har bidratt med viktige og nye perspektiver på selvmord, alle med ett mål til felles: å redusere antall selvmord i Norge.

Målgruppen er studenter på alle utdanningsnivåer innen psykologi og psykisk helsearbeid, fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og forebygging, politikere og etterlatte og berørte ved selvmord. I tillegg vil boken passe for alle som er opptatt av selvmordsproblematikk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kari Dyregrov er professor på området psykisk helse og rus ved Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskulen på Vestlandet. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, inkludert kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Hun var med å starte LEVE i 1999 og deltok i sentralstyret frem til 2005.

Vigdis Songe-Møller er professor emerita i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hun har først og fremst arbeidet med antikkens filosofi og kontinental samtidsfilosofi, særlig feministisk filosofi. Hun har i en årrekke vært aktiv i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, blant annet som fylkesleder i LEVE Hordaland og som styreleder i LEVEs sentralstyre.

Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør for Innovasjon Norge tidligere administrerende direktør i Hewlett Packard Norge. I 2012 startet hun den populære bloggen tinteguri.com.