Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever (Heftet)

Forfatter:

Branca Lie

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202587390
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever

Denne boka gir en grunnleggende introduksjon til et fagområde som handler om begavede minoritetsspråklige elever og begavede minoritetsspråklige elever med faglige, sosiale og/eller emosjonelle vansker (dobbelteksepsjonelle). Gjennom en teoretisk-metodisk tilnærming viser forfatteren hvordan lærere og skolerådgivere kan hjelpe disse elevene med de utfordringene de møter i skolemiljøet. Boka gir både en teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan vi kan identifisere/diagnostisere disse to elevgruppene, med henvisning til nyere forskning. Boka prøver gjennom pedagogiske og psykologiske forklaringer å svare på:

  • Hvem er de begavede minoritetsspråklige elever og begavede minoritetsspråklige elever med ulike vansker (dobbelteksepsjonelle)?
  • Hvordan kan vi vite at de er begavet?
  • Hva er årsak til at de har problemer med å tilegne seg målspråket (norsk) og med å mestre andre skolefag?
  • Behov for psykologisk og pedagogisk rådgivning i skolen
  • Faktorer som har betydning for psykisk helse hos begavede minoritetsspråklige elever
Boka henvender seg til lærerstudenter og studenter som er knyttet til psykologiske og pedagogiske studier ved høyskoler og universiteter, og vil også være nyttig for lærere og andre fagfolk som jobber med minoritetsspråklige elever. Den er spesielt rettet mot PPT-rådgivere, men den kan også være av interesse for BUP og ansatte i andre deler av helsetjenesten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Branca Lie, ph.d., er em. førsteamanuensis i pedagogisk psykologi. Hun er faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, seksjon for psykologi. Lie er også ekstern medarbeider ved
Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hun er forfatter av tre andre bøker som handler om begavede barn og elever; Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever – begavede elever og begavede elever med vansker (2014), Begavede barn i barnehagealder (2016) og Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis (2017).