Nye Mega

Nye Mega 8A eingongsbok nyn (Heftet)

Forfatter:

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 144
Forlag: Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788204113283
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn
Komponent: Alternativ grunnbok
Om utgivelsen Nye Mega 8A eingongsbok nyn

I tillegg til grunnbøkene har Nye Mega også engangsbøker for de elevene som trenger mer tilrettelagt undervisning enn det fargevalgene tilbyr. Disse bøkene kan brukes parallellt med de vanlige grunnbøkene.
Hvert klassetrinn har to engangsbøker, en A-bok og en B-bok, akkurat som grunnbøkene. Hvert kapittel er delt inn i en generell del der lærestoffet presenteres. Etter den generelle delen kommer Fargedelen, der elevene prøver ut kunnskapene sine. Hvert kapittel avsluttes med testen "Prøv deg selv".

Til toppen

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Nye Mega
Nye Mega er videreutvikling av Mega. Her er stoffet samlet i større emneblokker, i motsetning til Mega, hvor spiralprinsippet ble fulgt. Nye Mega er tilpasset Kunnskapsløftet og ivaretar kravet om utforsking, kreativitet og problemløsing gjennom et praktisk undervisningsopplegg.