Nye Makt og Menneske

Nye Makt og Menneske 9 Historie (Fleksibind)

Forfatter:

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202450229
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 9. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Nye Makt og Menneske 9 Historie

Nye Makt og Menneske er nyskrevet etter revidert læreplan av 2013, med nytt design, nytt elev-nettsted, og mange nye bilder og illustrasjoner. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker.

Tekster, illustrasjoner og oppgaver i Nye Makt og Menneske Historie ivaretar dette gjennom:

- Oppgavestoffet krever en utforsker
- Historiefortellinger og fagtekster støtter hverandre og skaper helhet
- Bilder og tekster som kilder for eleven gir «utforskeren» en levende historie å jobbe med
- Ordforklaringer og begrepsforklaringer i marg fremmer forståelse
- Nytegnede, tydelige kart knyttet til tekstene, hjelper eleven til å forstå sammenhenger
- Tidslinjer oppsummerer hvert kapittel og gir eleven god oversikt

Nye Makt og Menneske Historie 9 omhandler i hovedsak de to store verdenskrigene, og tiden mellom de to krigene. Mellomkrigstiden belyses både ideologisk og kulturelt, og selvfølgelig med hendelser.

Faste elementer som kapitteloppslag med foto og refleksjonsspørsmål, målformuleringer, begrepsforklaringer og oversiktlige oppsummeringer stoffet oversiktlig for eleven. Verket vektlegger å forklare, vise og tydeliggjøre årsakssammenhenger.

Til toppen

Nye Makt og Menneske
Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.