Nye Makt og Menneske

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap (Fleksibind)

Forfatter:

Tarjei Helland

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202453978
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 10. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap

Nye Makt og Menneske er samfunnsfagsverket som gir ungdommer den kunnskapen og forståelsen de trenger for å mestre det komplekse samfunnet de er en del av.

Læremiddelet har:

  • oppgavestoff som krever en utforsker

  • både narrative tekster og fagtekster

  • mange bilder og illustrasjoner som levendegjør faget

  • grafikk og kart som støtter tekstforståelsen

  • ordforklaringer i marg

Nye Makt og Menneske har fått anerkjennelse av lærebokforskere på at tekstene utvikler demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis.

Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker. Tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og Menneske ivaretar dette.

Det er digitale lærerveiledninger med pp-presentasjoner, tilleggsstoff, kopieringsoriginaler og tavlebok til hver komponent.

I Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap får elevene øvelse i å se at de fleste store samfunnsspørsmålene er sammensatte og kompliserte, og at det er viktig å se saker fra ulike ståsteder og med ulike perspektiver. I den store informasjonsflommen elevene utsettes for, må de øves i å få et filter mot feil og usannheter. Kunnskap om hva som skal til for at et samfunn er demokratisk, og om samfunnsøkonomi som er viktig for å forstå hvordan forskjellige typer samfunn fungerer. Menneskerettigheter og fordeling av ressurser lokalt og globalt er sentrale temaer.

Boka inneholder også fagstoff om:

  • hva et demokrati er, og hva som skal til for at et samfunn kan kalles et demokrati

  • hva som kjennertenger et levedyktig samfunn med bærekraftig utvikling

  • menneskerettigheter

  • forbruk og konsekvenser av økende forbruk

  • samfunnsøkononomi, nasjonalt og globalt

Både lærere og elever rapporterer at oppsummeringene på slutten av hvert kapittel er svært gode og nyttige.

Til toppen

Andre utgaver

Nye Makt og Menneske
NYE Makt og menneske er skrevet til den justerte læreplanen i samfunnsfag fra 2013. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.


Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.