Nye Makt og Menneske

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag (Plastpakket)

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)

Forfatter:

Bjørn Ingvaldsen mfl.

Forfatter: , , , og
Innbinding: Plastpakket
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202528294
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 10. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

 Nye Makt og Menneske 8-10 er komplett til skoleåret 2016/2017. Nå kan skolen din sikre seg trinnvise bokpakker til introduksjonspris. Det er 3 bøker til prisen av 2.

På tide med et nytt samfunnsfagverk?
I Nye Makt og Menneske 8-10 kan elevene lese om:

-oljens endrede rolle
-flyktinger på vandring
-klimaendringer og miljøtrusler
-terrorisme og terrorfrykt
-bedre helsesituasjon for verdens befolkning
-ungdommens prestasjonspress

Alle temaene i historie, geografi og samfunnskunnskap er oppdatert frem til i dag!

Revidert læreplan av 2013 med eleven som utforsker krever andre oppgavetyper og nye vinklinger av lærestoffet. Dette får du tilrettelagt for deg og elevene dine gjennom Nye Makt og Menneske 8-10.

Den digitale lærerveildeningen inneholder metodiske tips, Powerpoint-presentasjoner, kopieringsoriginaler og filmklipp til alle kapitlene.

Innholdsrikt, gratis elevnettsted: nyemaktogmenneske.cdu.no

Til toppen

Nye Makt og Menneske
NYE Makt og menneske er skrevet til den justerte læreplanen i samfunnsfag fra 2013. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.


Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.