Nye Makt og Menneske

Nye Makt og Menneske 10 Historie (Fleksibind)

Forfatter:

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202518783
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 10. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Nye Makt og Menneske 10 Historie

Nye Makt og Menneske er nyskrevet etter revidert læreplan av 2013, med nytt design, nytt elev-nettsted, og mange nye bilder og illustrasjoner. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker.

Tekster, illustrasjoner og oppgaver i Nye Makt og Menneske Historie ivaretar dette gjennom:

- Oppgavestoffet krever en utforsker
- Historiefortellinger og fagtekster støtter hverandre og skaper helhet
- Bilder og tekster som kilder for eleven gir «utforskeren» en levende historie å jobbe med
- Ordforklaringer og begrepsforklaringer i marg fremmer forståelse
- Nytegnede, tydelige kart knyttet til tekstene, hjelper eleven til å forstå sammenhenger
- Tidslinjer oppsummerer hvert kapittel og gir eleven god oversikt

Nye Makt og Menneske Historie 10 omhandler blant annet den kalde krigen, avkolonisering og maktkamp, det konfliktfylte midtøsten og Norge som velferdssamfunn.

Faste elementer som kapitteloppslag med foto og refleksjonsspørsmål, målformuleringer, begrepsforklaringer og oversiktlige oppsummeringer stoffet oversiktlig for eleven. Verket vektlegger å forklare, vise og tydeliggjøre årsakssammenhenger.

Til toppen

Nye Makt og Menneske
NYE Makt og menneske er skrevet til den justerte læreplanen i samfunnsfag fra 2013. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.


Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.