Nye Makt og Menneske

Nye Makt og Menneske 10 Geografi Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Petter Haagensen og Jon Strindhaug

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202624873
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Nye Makt og Menneske 10 Geografi Unibok

Nye Makt og Menneske er samfunnsfagsverket som gir ungdommer den kunnskapen og forståelsen de trenger for å mestre det komplekse samfunnet de er en del av.

Læremiddelet har:

  • oppgavestoff som krever en utforsker

  • både narrative tekster og fagtekster

  • mange bilder og illustrasjoner som levendegjør faget

  • grafikk og kart som støtter tekstforståelsen

  • ordforklaringer i marg

Læreverket har fått anerkjennelse av lærebokforskere på at tekstene utvikler demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis.

Det er digitale lærerveiledninger med pp-presentasjoner, tilleggsstoff, kopieringsoriginaler og tavlebok til hver komponent.

Samfunnet utvikler seg raskt, og det skjer stadig endringer. I Nye Makt og Menneske 10 Geografi får elevene kunnskap om livsbetingelser og levekår ulike steder i verden, bistand og utvikling og bærekraftig utvikling. De får også kunnskap om hvordan mennesker har beveget seg tidligere og i moderne tid. I tillegg til dette, vil elevene få en innføring i fattig/rik-problematikk. Sammen vil disse temaene ende i et kapittel der elevene blir utfordret på om vi lever i en rettferdig verden.

Oppgavene i boka gir elevene øvelse i å delta i demokratiske prosesser, og de får prøve seg som samfunnsforskere gjennom å samle og bruke aktuell informasjon fra mange ulike kilder. Ved å gjøre egne undersøkelser får elevene brukt ferdighetene de lærer.

Kapitlene i boka har oversiktlige oppsummeringer, og både lærere og elever rapporterer at oppsummeringene på slutten av hvert kapittel er svært gode og nyttige.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Nye Makt og Menneske 10 Geografi
Nynorsk Fleksibind 2016
Nye Makt og Menneske
NYE Makt og menneske er skrevet til den justerte læreplanen i samfunnsfag fra 2013. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.


Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.