Norway (Heftet)

Society and Culture

Forfatter:

Eva Maagerø and Birte Simonsen (Eds.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
Originaltittel: Norway: Society and culture
ISBN: 9788202566487
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag og Pedagogikk
Fag: Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norway

Norway: Society and Culture provides an introduction to contemporary Norwegian society for students, tourists, people in Norway on business, or anyone interested in knowing more about the northwestern corner of the European continent. In 14 short chapters, Norwegian scholars present a wide range of aspects of present-day Norway. Stimulating and accessible!

  • Is Norway a wealthy country because of its oil?
  • Why have Edvard Grieg, Henrik Ibsen, Knut Hamsun and Edvard Munch become world famous?
  • What are the basic Norwegian values?
  • Why do we have two official written languages in a country with only 5.4 million people?
  • Is Norway in a position to influence world politics?
  • How are minorities treated?
  • Is Christianity on the wane in Norway?
  • What is it like to grow up in Norwegian kindergartens and schools?
  • What are the challenges for the Norwegian welfare state?

Til toppen

Forfatter(e)

Eva Maagerø er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet og literacy, og hun har undervist i lærerutdanningen i mange år.

Birte Simonsen er pedagog og tidligere leder av lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Andreas Aase er førstelektor ved Universitetet i Agder, der han underviser i globalhistorie. Han har tidligere skrevet lærebøker i miljøhistorie og verdenshistorie for elever i videregående skole og for studenter ved høgskoler og universiteter.

Olav Helge Angell er utdannet sosiolog og dr.polit. frå Universitetet i Oslo. Han er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Tilknyttet mastergradsprogrammene Verdibasert ledelse og Diakoni. Tidligere studieleder for helsefag hovedfag, studieretning diakoni ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og leder for Senter for diakoni og profesjonell praksis ved Diakonhjemmet Høgskole/VID vitenskapelige høgskole. Han har publisert en rekke rapporter, kapitler og artikler på områdene velferdsstat og –organisering, religionssosiologi, samt diakoni og frivillighet.

Kjetil Børhaug er statsvitar med hovudfag i administrasjon og organisasjonsvitskap. Han disputerte ved UiB på ei avhandling om utdanning og politisk sosialisering i 2007. Børhaug er tilknytta Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap ved UiB som professor i samfunnsfagsdidaktikk. Forskingsfelta til Børhaug er for det fyrste knytt til fagdidaktikk, med særleg vekt på samfunnsfaget som politisk sosialisering, og for det andre, styring, organisering og leiing i barnehagesektoren. Han har vore med på fleire NFR-prosjekt på dette feltet, og han leier ekspertgruppa som utgreier barnehagelærarane som profesjon. Frå 2018 er Børhaug med i evalueringa av implementeringa av rammeplanen for barnehagen.

Levi Geir Eidhamar er dosent i religionsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han underviser på lærerutdanningene. Eidhamar har doktorgrad på unge norske muslimer. Han har publisert flere vitenskaplige artikler og lærebøker.

Ann Christin E. Nilsen er professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Hun forsker på temaer knyttet til oppvekst, familie og profesjonelt arbeid. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og bokkapitler, både nasjonalt og internasjonalt, og er redaktør for to bøker.

Arvid O. Vollsnes er professor emeritus ved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Pål Repstad (f. 1947) er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler om blant annet endringer i norsk og nordisk religiøsitet og samfunnsvitenskapelig metode,

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler utgitt nasjonalt og internasjonalt, og hun har vært redaktør for flere antologier.

Lisbet Skregelid er førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på betydningen av møter med kunst og kunstnere, og på hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og utdanning. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge og har ansvaret for Kunst og håndverk i lærerutdanningen.

Helje Kringlebotn Sødaler professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun tok doktorgrad på en avhandling om J.C. Heuch og har skrevet vitenskapelige bidrag med stor tematisk spennvidde – fra skolen under reformasjonen til Hans Nielsen Hauge, Oxfordbevegelsen, karismatisk kristendom, luthersk mangfold og kristne barnehager. Sødal står også bak mange fag- og lærebøker.

Elise Seip Tønnessen er professor ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad (dr.philos.) i medievitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning i lærerutdanningen, og underviser også i litteratur og film og i kommunikasjon. Hun har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Multimodal tekstkompetanse (2014), Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014) og Møter med barnelitteratur (2018).