Norsklab – øv til norskprøven

Norsklab (enkeltlisens) (Nettsted)

Øv til norskprøven

Forfatter:

Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202473570
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) og Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsklab (enkeltlisens)

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere med norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1 – B2.

I Norsklab møter deltakeren de samme oppgavetypene som i norskprøven. Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling, og ressursen har både øvingsoppgaver og tester. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. I testene kommer resultatet først etter at alle oppgavene er besvart, noe som gir realistisk trening til den faktiske prøven. Nettstedet lagrer også deltakernes progresjon slik at det er enkelt å se hva man har øvd på.

Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 og gir variert og målrettet øving på alle norskprøvens oppgavetyper innenfor lese- og lytteforståelse og i skriftlig framstilling. Temaene i oppgavene samsvarer med læreplanen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle, og av deltakere på egen hånd.

En lisens gir tilgang i ett skoleår, og utløper 31.08. påfølgende skoleår.

Til toppen

Andre utgaver

Norsklab (skolelisens)
Bokmål Nettsted 2016

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Finn W. Fosen har i mange år jobbet ved Karmøy voksenopplæringssenter. Han har undervist i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, på nivåene A1, A2 og B1 samt i grunnskoleopplæring for voksne. Han har også vært rådgiver ved skolen, og deltatt i flere internasjonale EU-prosjekter innenfor voksenopplæringsfeltet.

Jannecke Hofset har jobbet ved Voksenopplæringssenteret i Ålesund siden 1999. Hun har undervist på A1- til B2-nivå, spor 1 og 2 og Grunnskole for voksne.

Jannecke har skrevet masteroppgave om læreres syn på grammatikk i voksenopplæringen. Hun har vært engasjert av VOX i flere prosjekter, blant annet pilotering av den digitale norskprøven.

Inger Anne Mørch er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med fagene norsk, tysk, russisk og polsk. Hun har lang undervisningserfaring fra Oslo Voksenopplæring Rosenhof, der hun underviser i norsk for innvandrere på spor 2 og 3 på alle nivåer. De siste årene har Inger Anne særlig vært engasjert i undervisning på høyere nivå.

Gro Smørdal har jobbet som lærer ved Karmøy voksenopplæringssenter siden 2002 og som undervisningsinspektør fra 2007.

Gro har hatt ansvar for utviklingsarbeid på nivåene A1-B2 både for ansatte og elever ved skolen. Hun underviser på norskprøve-kurs, der elever får trening i alle språkferdighetene som gjør dem rustet til prøven. Gro har mastergrad i nordisk språk og litteratur.

Norsklab – øv til norskprøven
Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere i norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven.