Norske medier - journalistikk, politikk og kultur (Heftet)

Forfatter:

Kristin Skare Orgeret (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 432
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349573
Kategori: Journalistikk og Mediefag
Fag: Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Mediene utgjør en sentral del av vårt dagligliv. De informerer, engasjerer, former, representerer, underholder, utfordrer og provoserer. Mediene ivaretar viktige funksjoner som ytringsfrihet, informasjonsflyt, myndighetskontroll, meningsutveksling og identitetsdannelse. De reflekterer og påvirker kulturen, politikken og samfunnsstrukturen vår.

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur gir en innføring i det medievitenskapelige feltet og presenterer sentrale teorier, utfordringer, diskusjoner og utviklingstrekk. Aktuelle, empiriske eksempler står sentralt. Bidragene omfatter mediehistorie, journalistrollen, medieteknologi, krigsjournalistikk, offentlighetsbegrepet, politisk kommunikasjon, fjernsynsnyheter, filmnarratologi, retorikk, kulturanalyse og kjønnsperspektiver. Forfatterne er sentrale stemmer innen dagens norske medieforskning.

Til toppen

Anmeldelser av Norske medier - journalistikk, politikk og kultur
«Endelig kom boka vi venta på. [...] Oppsummeringsmessig kan vi se at dette er ei bok med ambisjon om å gi et første innblikk i medievitenskapens mangfoldige teorier og perspektiver uten at studentene må ha forkunnskaper verken innenfor kunsthistorie, politisk teori eller filmteori. Denne ambisjonen har redaktøren etter min oppfatning langt på veg klart å innfri ved at forfatterne har evnet å knytte de ulike teoretiske og forskningsmessige bidragene til en konkret medievirkelighet. Antologien vil helt klart bli å finne på pensumlista til bachelorstudentene i journalistikk i Bodø.»Lisbeth Morlandstø, Norsk Medietidsskrift nr 3/2013

Til toppen

Forfatter(e)
Henrik G. Bastiansen (f. 1964) er dr.art., mediehistoriker og forsker ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.
Elisabeth Eide er forfatter, journalist og medieforsker, ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gitt ut en rekke fagbøker, fem romaner og har bidratt til en rekke antologier og tidsskrifter.
Birgitte Kjos Fonn (f. 1961) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet og ansvarlig for OsloMets fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i The Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE).
Arne H. Krumsvik, ph.d., er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
Audgunn Oltedal er journalist, og har mellom anna arbeidet i NRK. Ho var første redaktør i ukeavisa Ny Tid. Oltedal er i dag førstelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, der ho mellom anna underviser i presseetikk og nyheitsjournalistikk.
Kristin Skare Orgeret er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rune Ottosen er professor emeritus ved OsloMet - Storbyuniversitetet, styremedlem i Norsk PEN og medlem av den norske Unesco-kommisjonen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om krigs- og fredsjournalistikk, pressehistorie og journalistikk.
Thore Roksvold (f. 1946) var professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus fram til 1. januar 2014. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 2005 med avhandlingen Var avisspråket bedre før? En metodetriangulert studie av normendringer i norsk avisspråk på 1900-tallet.
Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998-2000), forsker og faglitterær forfatter.