Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012) (Innbundet)

Bind 1 og 2

Forfatter:

Ole Georg Moseng og Ellen Cathrine Lund

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 1071
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500971
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012)

Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012) består av to bind:

Bind 1, Framvekst og profesjonalisering, tar for seg framveksten av sykepleierfaget i Norge og om profesjonaliseringen av det i perioden 1850-1960. Bind 2, Virke og profesjon, tar for seg utviklingen innen sykepleierfaget i perioden 1960-2012.

Til toppen

Forfatter(e)
Ellen Cathrine Lund har en ph.d i historie med avhandlingen Branding Blenda.
Lilleborgs markedsføring overfor husmødre 1950-1970. Lunds faglige engasjement har særlig vært knyttet til samtidshistorie, kvinnehistorie og samspillet mellom kultur og økonomi i utviklingen av forbrukersamfunnet.
Ole Georg Moseng er professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland og har medisin- og helsehistorie blant sine faglige spesialområder.

Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttenes helse (2003) og doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2007).