Norsk start 8–10 (LK20)

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok (LK20) (Nettsted)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Forfatter:

Sara Blikstad Nyegaard

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 323
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740870
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok (LK20)

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok er en digital utgave av læreboka for grunnleggende norsk i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest tekst.

Med Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i Læreplanen for grunnleggende norsk, nivå 1, 2 og 3. Norsk start 8–10 har også en innholdsrik digital ressurs med oppgaver og fordypning, se Norsk start 8–10 Elev- og lærernettsted.

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Les mer om innhold i Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok

Til toppen

Forfatter(e)

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

Norsk start 8–10 (LK20)
Med Norsk start 8–10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.