Norsk start 8–10 (LK20)

Norsk start 8–10 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Grunnleggende norsk nivå 1, 2 og 3

Forfatter:

Sara Blikstad Nyegaard

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202714024
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsk start 8–10 Elevnettsted (LK20)

Norsk start 8–10 Elev- og lærernettsted har gode pedagogiske muligheter.
Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk.

I elevnettstedet får elevene mulighet til å teste egen kunnskap knyttet til innholdet i tekstboka. De får øve på leseforståelse og gjøre oppgaver knyttet til hvert av kapitlene i tekstboka. I tillegg er den en rekke oppgaver som gir elevene mulighet til megdetrening og drill, i tillegg til grammatikkoppgaver, lyttetrening mm.

Læreren kan sende oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene skriftlig og muntlig, og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram med ulike farger gjør rettingen enkel og oversiktlig. Nettstedet gir lærere en god oversikt og mulighet til å følge opp resultatene til hver enkelt elev og hele klassen. Lærere har også tilgang til spesifikt lærerinnhold som gir inspirasjon og ideer til undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

Norsk start 8–10 (LK20)
Med Norsk start 8–10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.