Norsk start 8–10 (LK20)

Norsk start 8–10 Arbeidsbok (LK20) (Heftet)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Forfatter:

Sara Blikstad Nyegaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202770549
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Norsk start 8–10 Arbeidsbok (LK20)

I Norsk start 8–10 Arbeidsbok og på elevnettstedet får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra Norsk start 8–10 Tekstbok og som motiverer til språklæring.

Med Norsk start 8-10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.

Norsk start 8-10 Arbeidsbok har en oversiktlig struktur der kapitlene er knyttet til kapitlene i tekstboka. I arbeidsboka bygger elevene opp et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter. Mange av oppgavene vektlegger skrivetrening med en naturlig progresjon. I tillegg er det ulike aktiviserende oppgaver der elevene skal snakke sammen og diskutere for å finne løsninger.

I hvert kapittel skal elevene lage sine egne tankekart, der de skal fylle inn informasjon som passer for hver enkelt elev. Elevene får også øvelse i å skrive ulike teksttyper, tegne, lage diagrammer og jobbe med fagstoffet på en variert måte. De siste sidene i hvert kapittel presenterer oppgaver i grammatikk, som bygger på det grammatiske temaet for leksjonen.

Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent elevene jobber med. Med varierte lærekilder får elevene gode muligheter til å tilegne seg fagstoffet og utvikle norskferdighetene.

Til toppen

Forfatter(e)

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

Norsk start 8–10 (LK20)
Med Norsk start 8–10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.