Norsk start 8-10 (K06)

Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 (Innbundet)

Forfatter:

Vie Berg og Toril Sjo

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202291310
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Norsk start 8–10 Tekstbok er bygd opp i henhold til målene i læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Språkpermen 13–18. Illustrasjoner og temaer er tilpasset elever på ungdomstrinnet.

Tekstbok og arbeidsbok inneholder alle de tre nivåene i læreplanen. Temaene er relatert til elevenes behov for språk på skolen og i møte med norsk dagligliv. Læreverket vektlegger interaktivitet og den enkelte elevs refleksjon over egen læring, målsetting og måloppnåelse. Formålet med læreverket er at elevene skal få gode nok norskkunnskaper til å kunne følge ordinær undervisning.

Til toppen

Norsk start 8-10 (K06)
Norsk start 8-10 er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her finner du også lærebøker i engelsk, samfunnsfag og KRLE som er tilpasset målgruppen og dekker de viktigste kompetansemålene i fagene.