Norsk start 5–7 (LK20)

Norsk start 5–7 Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digital ressurs, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Forfatter:

Rushby Flem og Brøvig Strømme

Klar til bruk: 14.08.2023
Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740795
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsk start 5–7 Lærernettsted (LK20)

Norsk start 5–7 har elev- og lærernettsted som gir læreren mulighet til å tilpasse undervisningen og tilrettelegge for den enkelte elev.


I lærernettstedet får læreren oversikt over oppgaver, resultat og tidsbruk for hver enkelt elev. Læreren kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, og kommentere og veilede skriftlig eller muntlig. Læreren kan også lage egne oppgaver og dele med elevene. På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogiske tips til hvordan du som lærer kan bruke verket.

I elevnettstedet får elevene muligheter til å jobbe med varierte oppgaver som følger tema og struktur fra tekst- og arbeidsbok. Elevnettstedet åpner for mengdetrening og mulighet til å øve på ulike ferdigheter. Mange av oppgavene er selvrettende, mens større oppgaver skriftlig og muntlig åpner for dialog med læreren.

Nettstedet har individuell innlogging for elever og lærere.

Til toppen

Forfatter(e)

er adjunkt med videreutdanning i norsk som andrespråk, profesjonsrettet veiledning og interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Nina har undervist i ordinære klasser på barnetrinnet før hun gikk over til norskopplæring for minoritetsspråklige voksne. Siden 2007 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet. Parallelt med undervisningen har hun tidligere vært rådgiver i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune. Nina arbeider i dag ved Skjold skole i Bergen. For Nina er det viktig at undervisningen tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper, og at elevene får bruke hele sin språkkompetanse som ressurs i undervisningen.

er utdannet allmennlærer, med spesialisering i norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk. Hun har en Bachelor i interkulturell forståelse og har også videreutdanning innenfor interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Under hele sin karriere har hun undervist i norsk som andrespråk, både for voksne, ungdommer og barn. Siden 2015 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet på Skjold skole i Bergen. Marie motiveres av å bidra til at elever med minoritetsspråklig bakgrunn får like muligheter til å lykkes med skole og videre utdanning som andre elever.

Norsk start 5–7 (LK20)

Med Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.