Norsk start 5–7 (LK20)

Norsk start 5–7 Arbeidsbok (LK20) (Heftet)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Forfatter:

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202791919
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Om utgivelsen Norsk start 5–7 Arbeidsbok (LK20)

I Norsk start 5–7 Arbeidsbok får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra tekstboka og som motiverer til språklæring. Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter.


Norsk start 5–7 Arbeidsbok har en oversiktlig struktur
knyttet til kapitlene i Norsk start 5–7 Tekstbok. I arbeidsboka får elevene utvikle kompetanse i faget ved å bruke språklæringsstrategier, og ved å sammenligne ord, uttrykk og grunnleggende språkmønstre på norsk med andre språk de kjenner.

Elevene får god støtte og øvelse i både å lese og skrive tekster i ulike sjangere. Oppgavene er varierte og hvert kapittel avsluttes med en underveisvurdering for eleven. Arbeidsboka bidrar til å utvikle de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlig og digital kompetanse.

Med Norsk start 5–7 (2023) får eleven bruke sine faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter og lærer grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid. Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.

Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent elevene jobber med. Med varierte lærekilder får elevene gode muligheter til å tilegne seg fagstoffet og utvikle norskferdighetene.

Norsk start 5–7 har elev- og lærernettsted som gir gode pedagogiske muligheter og der elev og lærer kan følge elevens progresjon og resultater.

Til toppen

Forfatter(e)

er adjunkt med videreutdanning i norsk som andrespråk, profesjonsrettet veiledning og interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Nina har undervist i ordinære klasser på barnetrinnet før hun gikk over til norskopplæring for minoritetsspråklige voksne. Siden 2007 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet. Parallelt med undervisningen har hun tidligere vært rådgiver i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune. Nina arbeider i dag ved Skjold skole i Bergen. For Nina er det viktig at undervisningen tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper, og at elevene får bruke hele sin språkkompetanse som ressurs i undervisningen.

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

er utdannet allmennlærer, med spesialisering i norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk. Hun har en Bachelor i interkulturell forståelse og har også videreutdanning innenfor interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i Fargespill. Under hele sin karriere har hun undervist i norsk som andrespråk, både for voksne, ungdommer og barn. Siden 2015 har hun arbeidet som kontaktlærer i innføringsklasser på barnetrinnet på Skjold skole i Bergen. Marie motiveres av å bidra til at elever med minoritetsspråklig bakgrunn får like muligheter til å lykkes med skole og videre utdanning som andre elever.

Norsk start 5–7 (LK20)

Med Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.