Norsk på 1-2-3 (2010)

Norsk på 1-2-3 Elev- og lærernettsted (Nettsted)

Norsk for voksne innvandrere

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202509682
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Norsk på 1-2-3 Elev- og lærernettsted
Elevnettstedet har supplerende interaktive øvelser i vokabular og grammatikk og mange av øvelsene har også lyd slik at man kan trene på forståelse og uttale.

På Lærernettstedet ligger tekster og oppgaver til lytteøvelsene til lærerlyden, samt fasit til de skrftlige øvelsene i tekstboka.

Til toppen

Forfatter(e)
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.
Norsk på 1-2-3 (2010)
Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en rask innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium.