Norsk på 1–2–3 (2017)

Norsk på 1-2-3 (2017) Elevnettsted/Free tasks (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541019
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Norsk på 1-2-3 (2017) Elevnettsted/Free tasks

Information in English below.


Norsk på 1–2–3 elevnettsted
Elevnettstedet følger strukturen i boka Norsk på 1–2–3 og inneholder supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Lærere kan også hente lytteoppgaver her. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Norsk på 1–2–3 har også et lærernettsted der læreren finner veiledning og grammatikktips til alle kapitlene, oppgaver til bruk i klassen, samtalespill, bildesamlinger, ekstra lytteoppgaver og prøver.

Norsk på 1–2–3 er et nybegynnerverk som passer for studenter og andre som vil lære norsk raskt. Boka har engelsk som støttespråk. Rask progresjon.

Information in English:
Norsk på 1–2–3 learners’ website
The learners’ website has the same structure as the book, and contains supplementary interactive practice material for vocabulary, grammar and pronunciation. It has exercises in reading and listening comprehension at the same level as the test in each chapter. Teachers will also find listening practice material here, as well as answers to the exercises in the book.

Norsk på 1–2–3 also has a website for teachers which contains guidance and grammar hints for each chapter, exercises for classroom use, conversation games, collections of illustrations, extra listening exercises and tests.

Norsk på 1–2–3 is a course for beginners, both students and others who want to learn Norwegian quickly. The book has explanations in English and the progression is fast.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Norsk på 1–2–3 (2017)
Information in English below

Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en rask innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium.

This course, with its rapid progression and explanations in English, is designed for students and others who want a quick introduction to Norwegian. It is also suitable for individual private study. Further information in English below.