Norsk grammatikk for grunnskolelæreren (Heftet)

Forfatter:

Morten Rønning, Kjartan Sørland og Olav Vaagen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 262
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202666590
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

I Norsk grammatikk for grunnskolelæreren har forfatterne tatt hensyn til at grammatikkens plass i norskfaget i dag først og fremst er knyttet til oppøving av språkbevissthet. Læreplanen i norsk (2020) inneholder mange kompetansemål som krever et presist språk om språket.

Boka dekker behovet for et funksjonelt redskapsspråk ved å gi leserne en forståelse av grunnleggende språk- og tekststrukturer. En slik grunnmur er ei forutsetning for at læreren på en faglig måte skal kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk, språkvariasjon i tid og rom, tekstlære, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstgrammatikk og norsk som andrespråk. Denne utgaven inneholder også løsningssvar og tilleggsoppgaver i syntaks.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Morten Rønning er høgskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lang erfaring med å undervise i språklige emner i grunnskolelærerutdanningene.

Kjartan Sørland er høyskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfattar av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk.

Olav Vaagen er tidligere universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som underviser i språklige emner innenfor ulike lærerutdanninger. Vaagen har publisert artikler innenfor kognitiv skriveforskning og norskdidaktikk. Han har også arbeidet som norsklektor i den videregående skolen.