Norsk genressursrett (Heftet)

Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi

Forfatter:

Morten Walløe Tvedt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 380
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202305857
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Immaterialrett
Fag: Immaterialrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk genressursrett

Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge.

Den er skrevet både for jurister som får seg forelagt spørsmål på området, og for alle dem som er brukere av genetiske ressurser – det være seg innenfor skogbruk, jordbruk, husdyrhold, fiskeoppdrett, bioteknologi eller genteknologi.

For å gi juristene en forståelse av de faktiske situasjonene reglene skal anvendes på, forklarer forfatteren en del tekniske begreper som gir utgangspunktet for de rettslige drøftelsene. Siden boken tar sikte på å fremstille jussen også for dem som ikke er jurister, er de rettslige begrepene forklart noe mer inngående enn det som er vanlig i juridiske fagbøker.

Til toppen

Anmeldelser av Norsk genressursrett
«Dette er ingen bok som kan leses i et strekk, til det er den for tung. Men som oppslagsbok har forfatteren langt på vei lyktes med å gjøre en bok for hovedsakelig jurister til interessant lesning for en ikke-jurist med translasjonsforskning og biobankvirksomhet som arbeidsfelt. Tema er svært aktuelt i en tid hvor politikere og sykehusledere har innovasjon høyt oppe på dagsorden.»Wenche Reed, Tidsskrift for Den norske legeforening 8/2011Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Morten Walløe Tvedt arbeider som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (www.fni.no). Tvedt har en særlig interesse for formidling av jus og det å se hvordan jusen fungerer i samfunnet. Han er opptatt av å tilnærme seg rettslige problemstillinger på en pedagogisk måte.

Han forsker på rettslige problemstillinger knyttet til bioteknologi og rettigheter til genetisk materiale. Hans spesialområder er patentrett og bioteknologiske oppfinnelser. Han har jobbet lenge med spørsmålet om hvordan utviklingsland kan bruke jusen nasjonalt og globalt til å sikre seg en del av rettighetene til deres genetiske materiale. Han er opptatt av rettslige problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal jus (folkerett), konstitusjonell jus og nasjonale rettslige løsninger.

Som forsker har Tvedt publisert et stort antall vitenskapelige artikler. Særlig innenfor internasjonal rett. Han brukes som konsulent for land om hvordan de skal kunne forbedre sine rettslige systemer på bioteknologiens område og har gitt råd til flere av FNs organer.

Han underviser for www.atlasundervisning.no i Brasil for norske studenter i fagene forvaltningsrett, statsforfatningsrett, folkerett, miljørett og velferdsrett, samt rettslig skrivning, studieteknikk og juridisk metode.