Norsk-engelsk juridisk ordbok (Heftet)

Sivil- og strafferett

Forfatter:

Åge Lind

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202281359
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Juridiske fag
Fag: Juridiske fag, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk-engelsk juridisk ordbok

Norsk-engelsk juridisk ordbok er beregnet på oversettere, tolker, jurister og andre som har behov for å overføre norsk juridisk terminologi til engelsk.

De fleste hovedtermene er definert på norsk og engelsk. Boken legger dessuten stor vekt på å vise hvordan begrepene brukes i setninger og i kombinasjon med andre ord, siden juridisk språk, på både norsk og engelsk, ofte består av faste uttrykk og formuleringer.

På en rekke områder tar forfatteren også opp forskjellene mellom norsk og engelsk/amerikansk rett, til dels også mellom engelsk og amerikansk rett.

Ordboken bygger på en sammenligning av norsk og engelsk/amerikansk juridisk dokumentasjon og litteratur (lover, dommer, rettsreferat, juridiske dokumenter, lærebøker osv.). Eksemplene som er brukt, er i stor grad autentiske, hentet fra norske og engelskspråklige kilder og oversatt.

5. utgave er utvidet med mye nytt materiale. Det er foretatt en rekke forandringer i definisjoner og illustrerende setninger for å fange opp de endringene som har funnet sted siden forrige utgave, både i norsk og i engelsk/amerikansk rett.

Til toppen

Forfatter(e)

Åge Lind (d. 2013) var førsteamanuensis i engelsk ved Norges Handelshøyskole. Han hadde eksamen som statsautorisert translatør i engelsk og var i en årrekke sensor ved translatøreksamen samt holdt en rekke kurs for translatørkandidater. Han var også gjesteforeleser og underviste i økonomisk og juridisk engelsk i en rekke år ved flere utenlandske læresteder, som Universität St. Gallen (Sveits) i perioden 2002 til 2005 og ved Wirtschaftsuniversität Wien sammenhengende i perioden 1997 til 2008. Lind har publisert en rekke artikler i utenlandske fagtidsskrift om oversettelse og fagterminologi og forfattet flere juridiske ordbøker.