Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Norsk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok (Fleksibind)

Forfatter:

Mette Haustreis, Christoffer Beyer-Olsen og Marte Blikstad-Balas

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657932
Kategori: Norsk
Alder: 13 - 15
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 9. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Norsk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Norsk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok er den eneste boka du trenger til Norsk 8-10. Det er en utvidet versjon av grunnboka, full av nyttig innhold for deg som er lærer.
Her finner du nyttig bakgrunnsinformasjon, informasjon om tverrfaglige tema og mye annet.
Du finner henvisninger til alle relevante kompetansemål fra læreplanen.
Du finner spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler og refleksjoner i tilknytning til tekster og illustrasjoner.
Du finner forslag til undervisningen og arbeidet i klasserommet.
Her finnes alt fra forslag til komplette undervisningsopplegg, til alternative måter å gjøre oppgaver på – med vekt på muntlighet, samarbeid, fysisk aktivitet og lekbasert læring. Du finner også tips til mindre oppgaver som kan trekkes inn i underveisvurderingen gjennom skoleåret.

Norsk 8-10 har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.

Til toppen

Forfatter(e)

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.