Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202684167
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 9. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Norsk 9 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket NORSK 8–10 fra Cappelen Damm. Boka er beriket med innlest lyd. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Kjerneelementene i Norsk 8–10

  • Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet er integrert i hvert kapittel.

  • Språklig mangfold er representert som eget tema med ett kapittel på hvert trinn.


Ønsker du deg én lærebok i norsk

- som er bygd opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema?

- med et rikt utvalg tekster som gir leselyst og leseglede?

- med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?

- med integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig norsk gjennom hele skoleåret?

- som inneholder tekster og oppgaver til undervisning i både hovedmål og sidemål?

- som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i norskfaget?

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.