Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 3 frå Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Marte Tovsrud Syverinsen og Karine Aambø

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202561390
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 3 frå Cappelen Damm Grunnbok

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.

Boka er delt inn i åtte kapitler med norskfaglige temaer:
1. Bruk stemmen
2. Hold kontakt!
3. Er det sant?
4. Vi dikter
5. Fortellinger
6. Tegneserier
7. Eventyr og fabler
8. Lek med ord og språk

Lesing med ulike innfallsvinkler
- et variert tekstutvalg – både rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse

Skriving og tekstskaping
- mange små og store, strukturerte og frie skriveoppgaver

Muntlig kommunikasjon
- muntlige aktiviteter – samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere

Ord og begreper
- systematisk arbeid med ordkunnskap og begrepsapparat

Språk, grammatikk og tegnsetting
- relevante språktrekk i tekster og oppgaver

Dybdelæring
- tekster og oppgaver som legger til rette for refleksjon og videre utforskning

Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt.
Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 3 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.
Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.