Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Karine Aambø, Marte Tovsrud Syverinsen og Sylvelin Vatle

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202670849
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 2. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og et lekent og barnevennlig uttrykk. Elevene følger også dette året gjennomgangsfigurene Snipp, Snapp og Snute, tre dyr med menneskelige egenskaper.

Boka er delt inn i åtte kapitler med temaer tilpasset alderstrinnet:

1. Klassen vår
2. Hør på meg
3. Tenk nytt
4. Fakta, faktisk
5. Tekst og bilder
6. Å fortelle
7. Ord og uttrykk
8. Å beskrive

Lesing og leselyst
Boka har et stort og variert tekstutvalg som motiverer elevene til lesing, og som gir leselyst. Mange av tekstene er det naturlig å bruke til høytlesing og samlesing, som utgangspunkt for felles tekstopplevelser. Flere av tekstene ivaretar de nye tverrfaglige temaene til fagfornyelsen.

Differensiering
Hvert kapittel har tilpassede og nivådifferensierte tekster.

Ord og begreper
Boka legger opp til eksplisitt arbeid for å øke elevenes ordkunnskap og begrepsapparat.

Språk, grammatikk og tegnsetting
Elevene arbeider blant annet med emner som: alfabetet, vokaler og konsonanter, enkel tegnsetting, stor bokstav i navn, spørreordene, diftongene, sammensatte ord og litt om dialekter.

Muntlighet
Mange oppgaver åpner for muntlig aktivitet, som samtale, stille spørsmål, lytte og lage enkle presentasjoner.

Skriving
Det finnes flere små og store skriveoppgaver knyttet til tekstene. Flere av disse legger opp til at elevene skal arbeide videre med tekstskaping utenfor boka og i arbeidsboka.

Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt.

Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 2 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.

Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Sylvelin Vatle (f. 1957) er utdannet sosionom, og arbeider som skjønnlitterær forfatter. Hun har skrevet en rekke romaner, både for barn/ungdom og for voksne. For sin første roman «Alle kjenner vel presten?» mottok hun Tarjei Vesaas Debutantpris (1991).
Sylvelin Vatle er sterkt opptatt av fortellinger og fortellende pedagogikk. I tillegg til arbeidet som forfatter har hun arbeidet som forteller, litteraturformidler og miljøterapeut ved Kvaleberg Skole i Stavanger, og som forteller og litteraturformidler for barn og ungdom over store deler av landet.
Hun har også ledet en rekke skrive- og fortellerkurs for barn og voksne og hatt oppdrag som dramatiker for barn, både bak og på scenen.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.