Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 2 frå Cappelen Damm Arbeidsbok (Heftet)

Forfatter:

Marte Tovsrud Syverinsen og Karine Aambø

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202576011
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 2. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Norsk 2 frå Cappelen Damm Arbeidsbok
I NORSK 2 Arbeidsbok fra Cappelen Damm finner du oppgaver som

• trener leseflyt og leseforståelse - inkludert korte tekster med oppgaver av ulikt slag
• legger til rette for en funksjonell skriveopplæring - inkludert eksempeltekster med skriverammer og mange små og store skriveoppgaver
• omhandler relevante språklige emner
• stimulerer kreativitet og fantasi

Innholdet i og målet med oppgavene bør alltid gjøres klart for elevene. De skal forstå hensikten med å skrive, og få oppleve å uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass ennå, skal andreklassingen bruke språket sitt til å formilde noe. Mange av oppgavene i arbeidsboka bør derfor, både i forkant og underveis, gjennomføres med tydelig og god veiledning fra lærer.

Til toppen

Forfatter(e)
Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.
Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.
Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor!