Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Norsk 10 frå Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202604790
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 10. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 10 frå Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 10 GrunnbokNorsk 10 Grunnbok Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven og består av seks kapitler bygget opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema.

Tema i Norsk 10

1 – Nesten helt perfekt?
om det som skiller oss og det som binder oss sammen, om avstand og nærhet, individualisme og fellesskap

2 –
Språk på godt og vondt
om løgn og sannhet i skjønnlitteratur og sakprosa, om å pynte på sannheten, om falske sannheter og nyheter og løgnen som virkemiddel

3 – Løgn eller sannhet
om tekster fra andre steder og virkeligheter, om kultur- og litteraturmøter og internasjonale perspektiver

4 – Sammen
om forventninger og press utenfra og innenfra, om hvem vi er, hva vi tror vi må være og hvordan vi uttrykker det

5 – Du store verden
om språk som bygger broer og språk som splitter, om kjærlighet til språk og i språk, og om hatprat og trakasserende språkbruk

6 – Veivalg
om små og store valg, om mening og muligheter, om det trygge, det modige, det farlige og det ekstreme

Oppslagsdel
oppsummert litteraturhistorie, sjangeroversikt, minigrammatikk sidemål, tips og råd til skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner, om kilder og kildebruk

Oppbygning av kapitlene I hvert kapittel finner du:
• en introduksjon til temaet som legger til rette for samtale og diskusjon i klassen.
• autentiske tekster knyttet til temaet i kapitlet. Tekstene er i ulike sjangre, med tilhørende fagstoff og et variert utvalg oppgaver. Blant tekstene er det alltid en tekst til dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp underveis, en elevtekst som eksempeltekst for skriving i ulike sjangre og en sidemålstekst med oppgaver på og om sidemål.
• korte, lettleste fagtekster som gir elevene viktig norskfaglig kunnskap som en ramme for arbeidet med de autentiske tekstene. Det kan for eksempel handle om sjangerkunnskap, lese- og læringsstrategier, retorikk, språk- og litteraturhistorie eller kilder og kildevurdering.
• muligheter for vurdering i både skriftlig og muntlig norsk. I hvert kapittel er det én større skriveoppgave for skriving av egen tekst i samme sjanger som eksempelteksten og én større muntlig oppgave knyttet til temaet i kapitlet der elevene får øve og praktisere ulike muntlige kommunikasjonsformer.
• en egen del med oppgaver som går spesifikt på språk og arbeid med språket som system og mulighet.
• en egen del med oppgaver som handler om å se flere tekster i sammenheng.

Differensiering og tilpasset opplæring Norsk 10 skal være en norskbok for alle elever.
Derfor har vi lagt vekt på:
• dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp på én tekst i hvert kapittel
• lesevennlige innganger til fagstoffet, som går i dialog med eleven
• utstrakt bruk av begrepsforklaringer og oppgaver om begreper i hvert kapittel, både vanskelige/nye ord og norskfaglige fagbegreper
• gjennomgående bruk av pedagogiske stillaser i oppgavene; tips, eksempler, setningsstartere og annet, slik at alle elever kan arbeide med de samme tekstene og oppgavene.
• eksplisitte oppgaveformuleringer som gjør det tydelig både hva oppgavene ber om og hvordan de skal løses
• at mest mulig av informasjonen som trengs for å løse en oppgave står i direkte tilknytning til oppgaven, for å unngå leting/blaing hvis det ikke er en del av formålet med oppgaven.
• utstrakt pedagogisk bruk av bilder og illustrasjoner til visualisering og lesestøtte

Til toppen

Forfatter(e)

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.