Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 1 fra Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Karine Aambø, Marte Tovsrud Syverinsen, Sylvelin Vatle og Steffen Sørum

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202704919
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 1 fra Cappelen Damm Grunnbok

NORSK 1 Grunnbok fra Cappelen Damm er skreddersydd for begynnerleseren. Boka har en oversiktlig og enkel struktur, og et lekent og barnevennlig uttrykk. Elevene følger gjennomgangsfigurene Snipp, Snapp og Snute, og oppdager bokstavenes og bøkenes magiske verden sammen med dem.

Bokstavene
Hver bokstav har fått fire egne sider, med blant annet:
• stort bildeoppslag med engasjerende scener
• gøyale vers som lar elevene lytte ut bokstavlyden
• tekster til lesetrening - på tre ulike nivå

Lesetrening
Tekstene er på tre nivåer:
Les er det enkleste nivået. Disse tekstene består bare av bokstavene dere så langt har gjennomgått.
Les mer er det neste nivået. Her er setningene noe lenger, og teksten inneholder også bokstaver som kke er gjennomgått ennå.
Les sammen er nivået med mer komplekse tekster. Egner seg godt til elever som kan lese før skolestart. Men kan også brukes til analytisk arbeid sammen i klassen.

Andre del av boka er en rik tekstsamling, med rim og regler, eventyr og fortellinger, faktatekster, hørespill, vitser og gåter, sanger og dikt.

Lesing og leselyst
Boka tenner leselyst, med et stort og variert tekstutvalg som motiverer elevene til lesing. I tillegg til 100 differensierte tekster til elevenes egen øvelesing, finner du mange tekster til høytlesing og samlesing. Flere av tekstene ivaretar de nye tverrfaglige temaene til fagfornyelsen, og kjerneelementene i norskfaget er ivaretatt.

Differensiering
De differensierte tekstene er på tre nivåer. Det er lagt vekt på at tekstene skal kunne brukes til både syntetiske og analytiske lesemetoder.

Ord og begreper
Boka legger opp til systematisk, eksplisitt arbeid med begreper - for å øke elevenes ordkunnskap og forståelse.

Muntlighet
Det legges opp til mye muntlig aktivitet, både i hel klasse, i gruppe og med læringspartnere.

Skriving
Det gis mange små og store skriveoppdrag gjennom hele boka.
Boka er naturlig å bruke sammen med NORSK 1 Bokstavbok fra Cappelen Damm og vil gi elevene mange fine opplevelser i begynneropplæringen.

Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

NORSK 1 Grunnbok - for lesetrening og gode leseopplevelser!

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Steffen R.M. Sørum (f. 1976) er førsteamanuensis ved Norsk barnebokinstitutt hvor han underviser i kreativ skriving. Han har skrevet for barn, ungdom og voksne og er mer opptatt av historie enn fantasy.

Sylvelin Vatle (f. 1957) er utdannet sosionom, og arbeider som skjønnlitterær forfatter. Hun har skrevet en rekke romaner, både for barn/ungdom og for voksne. For sin første roman «Alle kjenner vel presten?» mottok hun Tarjei Vesaas Debutantpris (1991).
Sylvelin Vatle er sterkt opptatt av fortellinger og fortellende pedagogikk. I tillegg til arbeidet som forfatter har hun arbeidet som forteller, litteraturformidler og miljøterapeut ved Kvaleberg Skole i Stavanger, og som forteller og litteraturformidler for barn og ungdom over store deler av landet.
Hun har også ledet en rekke skrive- og fortellerkurs for barn og voksne og hatt oppdrag som dramatiker for barn, både bak og på scenen.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.