Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 1 fra Cappelen Damm Bokstavbok (Heftet)

Forfatter:

Marte Tovsrud Syverinsen og Karine Aambø

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202560201
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Norsk 1 fra Cappelen Damm Bokstavbok

I Bokstavboka møter elevene ekornet Snipp, haren Snapp og piggsvinet Snute. Disse tre vil inspirere og motivere elevene til å lese og skrive.
Hele alfabetet er samlet i én bok, og du kan selv enkelt bestemme progresjonen i bokstavinnlæringen. Vi anbefaler likevel innføring av maksimalt to bokstaver i uka.
Elevene følger et godt strukturert bokstavprogram med varierte oppgaver.
Etter innføringen av hver bokstav møter elevene to lesetekster som vi har kalt «Les» og «Les sammen»-tekster.

Les-tekstene
Tekstene består i stor grad av lydrette ord med bokstaver som er gjennomgått. Høyfrekvente ord presenteres i rammer. Tekstene legger til rette for en syntetisk tilnærming. Mange elever vil derfor kunne lese disse selv. Gjennom disse tekstene trener elevene på å sette lyder sammen til ord, og ord sammen til setninger.

Les sammen-tekstene
Tekstene er ment for felleslesing og differensiering. Hensikten er å gi leseopplevelser, erfaring med ulike tekster og et innhold å samtale om. Tekstene har mer variasjon i ord og lengre setninger. Tekstene legger til rette for en analytisk tilnærming.

Skriveoppgaver
I Bokstavboka møter elevene mange frie skriveoppgaver hvor det å eksperimentere med, og utforske skriftspråket er i fokus. Her jobber de med oppgaver i korte, kjente hverdagssjangre som elevene kjenner seg igjen i; invitasjon, dørskilt, til og fra-lapper, ønskelister, osv. Bruk oppgavene og tekstene i boka på mange ulike måter. Gå på jakt etter bokstaver i lesetekstene, sett streker under ord, skriv underveis og tegn i margen. Bruk boka!

Sammen med Bokstavboka er det naturlig å bruke NORSK 1 Grunnbok fra Cappelen Damm. Grunnboka har mange fine og motiverende tekster som er naturlig å bruke til høytlesing og samlesing og som utgangspunkt for felles tekstopplevelser. Flere av tekstene ivaretar de nye tverrfaglige temaene til fagfornyelsen.

Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm. Her møter elevene et digitalt univers som supplerer og komplementerer Bokstavboka. Der finner du også materiell du kan bruke som utgangspunkt for stasjoner og lekpregede aktiviteter i klasserommet.

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.