Normalitet og avvik (Heftet)

Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring

Forfatter:

Ivar Morken

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Normalitet og avvik (1. utg.)
ISBN: 9788202382353
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Normalitet og avvik

Normalitet og avvik handler om spesialpedagogikk som fag og satsingsområde. Hva er spesialpedagogisk virksomhet og hva er fagets begrunnelse? Nye utfordringer og problemstillinger innenfor faget aktualiseres av: idealene om inkludering og tilpassa opplæring, det moderne, flerkulturelle samfunnet, etterlysning av et samfunnsperspektiv og en mer relasjonell forståelse av funksjonshemning, krav om vitenskapeliggjøring og større rom for fagkritikk.

Forfatteren utfordrer det diagnostiske perspektivet der vanskeligstilte grupper danner utgangspunktet for innføring i spesialpedagogikk. Han retter søkelyset mot spesialpedagogiske utfordringer og dilemmaer, og stiller grunnleggende spørsmål uten å gi enkle svar.

Boka er skrevet for studenter i spesialpedagogikk og pedagogikk, for lærere og spesialpedagoger og for alle som er opptatt av opplæring, inkludering, mangfold og normalitet.

Til toppen

Andre utgaver

Normalitet og avvik
Bokmål Ebok 2014
Forfatter(e)
Ivar Morken er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er innføring i spesialpedagogikk, spesialpedagogisk grunnlagstenkning, avvikssosiologi,
migrasjonspedagogikk og minoritetselevers utfordringer i opplæringssammenheng. Morken er lærerutdannet og har jobbet mye med studiearbeid og undervisning i spesialpedagogikk.