Norges og Verdens historie

Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted (Nettsted)

Forfatter:

Øivind Stenersen og Asle Sveen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202606251
Kategori: Historie og Samfunnskunnskap
Fag: Historie, Samfunnskunnskap
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1, Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted

Nettstedene er lagt opp etter kapitlene i bøkene Norgeshistorie -en innføring som er skrevet av Øivind Stenersen og Verdenshistorie -en innføring som er skrevet av Øivind Stenersen og Asle Sveen. Bøkene og nettstedene er rettet mot voksne innvandrere på B1-B2-nivå.

Elevnettstedene inneholder oppgaver som bearbeider språk og kunnskapsstoffet i kapitlene.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

Norges og Verdens historie

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.