Norges og Verdens historie

Norges historie Unibok (Nettsted)

En innføring

Forfatter:

Øivind Stenersen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202609375
Kategori: Historie og Samfunnskunnskap
Fag: Historie, Samfunnskunnskap
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norges historie Unibok

Norges historie. Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Norges historie. En innføring handler om Norge fra istiden til vårt moderne samfunn. Til læreboka finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se historie-innforing.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater- også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet direkte i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Norges og Verdens historie

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.