Norges historie (Heftet)

Tilrettelagt for elever med fremmedspråklig bakgrunn

Forfatter:

Ivar Libæk og Øivind Stenersen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788250423923
Læreplan: R94
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norges historie

Basert på den parallelle «Norges historie fra istid til oljealder» som kom i revidert form i 1995. Norgeshistorien formidles med et rikt bildemateriale og interessante temaoppslag og rammetekster. Språket er velegnet for alle som vil lære Norges historie å kjenne, men som ikke alltid er like sikker i begreper, ord og vendinger. På den måten er boka også en støtte for alle som vil lære norsk.

Utgitt med støtte av Nasjonalt læremiddelsenter.

Til toppen

Forfatter(e)
Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.