Norge i Latin-Amerika (Heftet)

Forbindelser og forestillinger

Forfatter:

Leiv Marsteintredet (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 349
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Behrens, Bergljot
ISBN: 9788202635763
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norge i Latin-Amerika

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

For mange fremstår gjerne Latin-Amerika som noe eksotisk og ukjent. Denne boken er den første på norsk som systematisk analyserer våre forbindelser og forestillinger om Latin-Amerika. Gjennom original og ny forskning søker forfatterne i denne boken å svare på to spørsmål: Hvilke forbindelser har Norge med Latin-Amerika? Hvilke idéer og forestillinger har vi om Latin-Amerika?

På tross av lange tradisjoner for kontakt, økende handel og investeringer, og viktige bidrag og engasjement i fredsprosessen i Colombia, blir ofte Latin-Amerika fremstilt som en glemt region her hjemme. Kapitlene i denne boken vil gi leseren oversikt over våre menneskelige, politiske og økonomiske forbindelser med regionen, både historisk og i dag. Flere av temaene, som norsk misjon i Latin-Amerika og Norges bidrag til fredsforhandlingene i Colombia, analyseres for aller første gang i denne boken.

Kun økt kunnskap og interesse vil gi mer nyanserte og kritiske fremstillinger av Latin-Amerika og våre økende økonomiske interesser i regionen.

Til toppen

Andre utgaver

Norge i Latin-Amerika
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)
Leiv Marsteintredet jobbet tidligere som førsteamanuensis i Latin- Amerika-kunnskap ved Universitetet i Oslo og er nå ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Marsteintredet forsker på politiske institusjoner, menneskerettigheter, demokrati og politiske kriser i Latin-Amerika.
Einar Berntzen er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Han har forfattet bøker, bokkapitler og artikler om latinamerikansk og europeisk politikk.

Benedicte Bull (f. 1969) er statsviter og professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har inngående kjennskap til Latin-Amerika og har publisert en rekke bøker og artikler om latinamerikansk politikk og økonomi.

Liv Eide har hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier og doktorgrad i spansk fagdidaktikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen, og jobber med lærerutdanning.
Stener Ekern er professor ved Senter for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo. Han forsker hovedsaklig på emner som juridisk og politisk antropologi, urfolk og kulturarv. Ekern har også jobbet med bistandsforvaltning (det norske urfolksprogrammet) samt planlegging og evalueringer av menneskerettighetsprosjekter i Latin-Amerika og Afrika.
Jemima Garcia-Godos er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med rettferdighetsspørsmål i overgangen til fred og demokrati.
Mats W. Greger er bachelorstudent i journalistikk og har en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon med profilen International Business.
Andreas Hætta er bachelorstudent i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har jobbet som journalist for NRK.
Elida Høeg har en mastergrad i kunst og politikk ved Sciences Poi Paris. Hun har bakgrunn fra NRK, Verdensmagasinet X og Morgenbladet.
Åse Johnsen er førsteamanuensis i spansk språk ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker innenfor interkulturell kommunikasjon, med spesiell fokus på oversettelse. Hun har ledet en internasjonal forskergruppe med fokus på tursimediskurs. Sammen med Liv Eide har hun skrevet flere artikler og holdt innlegg om Cuba som turistdestinasjon.
Roy Krøvel er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet og koordinator for prosjektet Making Transparency Possible finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel leder forskargruppa Media, krig og konflikt. Han er PhD i historie og sivil ingeniør frå NTNU. Krøvel er professor II ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole.
Fredrik Brogeland Laache er masterstudent i Internasjonale Studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har jobbet i NRK, og levert frilansstoff til Dagsavisen, Bistandsaktuelt, Al Jazeera og Verdensmagasinet X.
Mieke Neyens har doktograd i Latin-Amerika studier fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer på reiseberetninger fra Mexico, spanskspråklig litteratur og spansk didaktikk. Hun har publisert i tidsskrifter som Travel Writing Studies og Bulletin of Hispanic Studies.

Ada Nissen har en doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2015). Hun var stipendiat ved IAKH fra 2012 til 2016, og tilbrakte i denne perioden åtte måneder som gjesteforsker ved Columbia University i New York. Tidligere har hun blant annet deltatt i UD og Norads evaluering av Norges rolle som megler i Sri Lanka. Hennes interessefelt inkluderer internasjonalt fredsdiplomati, meglingsteori, norsk og skandinavisk utenrikspolitikk, den norske fredstradisjonen, kaldkrigs- og post-kaldkrigshistorie.

Tor Opsvik har en doktorgrad i historie fra Universidad de Santiago de Chile og var førstelektor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo 2014-2020. Han har arbeidet mest med nyere økonomisk historie i Chile og Argentina.

Steinar A. Sæther er professor og historiker ved Universitetet i Oslo og drevet forskning på latinamerikansk historie siden midten av 90-tallet. Mellom 2011 og 2016 ledet han et prosjekt om norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940.

Bjørn Ola Tafjord er professor i religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø – Noreg sitt arktiske universitet. Der er han også leiar for forskargruppa «Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks» saman med Siv Ellen Kraft. Forskingsfelta hans er mellom anna religionar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica), norsk misjon i Latin-Amerika og religionsforskarar sine kategoriseringar og språklege praksisar.