Norge etter 22. juli (Heftet)

Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn

Forfatter:

Henrik Syse (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 243
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788202635640
Kategori: Samfunnsfag , Mediefag og Filosofi
Fag: Filosofi, Mediefag, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norge etter 22. juli

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Idet denne boken kommer ut, er det gått snart syv år siden de dramatiske og brutale terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Hvordan har vi klart oss i tiden som er gått? Hvilke verdier har vært viktige? Har vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Og hvem er egentlig dette «vi» som vi snakker om?

Denne vitenskapelige antologien inkluderer artikler fra forskere tilknyttet prosjektet NECORE, finansiert av Norges forskningsråd, samt andre forskere med nærhet til prosjektets temaer. De bidrar med innsikt, meninger og skarpe perspektiver, ikke bare på 22. juli, men også på Norge av i dag. NECORE står for Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22 July og handler om verdier, identiteter og motstandskraft i det norske samfunn i kjølvannet av terroren. Et viktig grunnlag for boken og prosjektet er tanken om at det samtidig som hendelsene den 22. juli blir fjernere i tid, blir stadig viktigere at vi setter fokus på hva terroren har betydd og hva vi kan lære av den. I en verden der terrorisme er en del av de politiske realiteter, er det viktig at vi forstår hvordan vi skal tenke rundt terroren og hvordan vi som samfunn møter den.

Antologiens redaktør er Henrik Syse ved PRIO (Institutt for fredsforskning), som også har vært prosjektets koordinator. Øvrige bidragsytere: Trond Bakkevig, Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati, Tine Ustad Figenschou, Glenn Hughes, Mareile Kaufmann, Åshild Kolås, Odin Lysaker, Abigail Magalong, Tore Witsø Rafoss, Francis Steen, Kjersti Thorbjørnsrud og Lars Weisæth.

Til toppen

Andre utgaver

Norge etter 22. juli
Flerspråklig Open Access 2018
Forfatter(e)

Henrik Syse er filosof, forfatter og en populær foredragsholder og kåsør. Han er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Oslo Nye Høyskole, og han har publisert en rekke bøker om filosofi, etikk og religion, blant annet Det vi sier til hverandre – om tanke, tale og toleranse (2015) og Ord i krise – refleksjoner om håp i koronaens skygge (2020).

Trond Bakkevig er prost i Vestre Aker, Oslo bispedømme. Han har tidligere vært sogneprest i Røa menighet, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd og personlig rådgiver for utenriksministrene Knut Frydenlund og Thorvald Stoltenberg. Hans doktorarbeid er publisert under tittelen Ordnungstheologie und Atomwaffen (Oslo, 1989). Han har også utgitt Dagbøker fra Jerusalem. 20 år som brobygger mellom religion og politikk (Oslo, 2017) og Den norske kirke og kampen mot apartheid (Oslo, 1995). Bakkevig har vært fast spaltist i Aftenposten og for øvrig levert både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler samt avisartikler om atomvåpen, kirkens sosialetiske og samfunnsmessige ansvar, stat og kirke, og ulike teologiske emner.

Marta Bivand Erdal er Forsker 1 ved Institutt for fredsforskning og er samfunnsgeograf. Hennes forskningsområder omfatter internasjonal migrasjon, migranters transnasjonale bånd og kulturelt og religiøst mangfold med vekt på statsborgerskap og nasjonsforståelser. Erdal har publisert bredt internasjonalt og redigert temanumre i fagfellevurderte tidsskrifter som Gender, Place and Culture, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Norsk Geografisk Tidsskrift og Social Identites.

Glenn Hughes is a specialist in the philosophies of Eric Voegelin and Bernard Lonergan, in the topic of human dignity, and in modern literature. He is author of Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin (1993), Transcendence and History (2003), and A More Beautiful Question: The Spiritual in Poetry and Art (2011), and editor or co-editor of numerous volumes of political philosophy.

Mareile Kaufmann has been studying digital technologies for almost a decade. She has a background in cultural studies and criminology and is a post doc at IKRS (Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo) working on “deviance and the digital”. She is also a senior researcher at PRIO, where she has worked on ethics-oriented EU-funded projects, and on projects about technology, security and resilience. Her current work focuses on the value of critique, and on hacking, encryption and profiling. She has published broadly on resilience, but also on internet security, profiling algorithms and social media use during emergencies.

Åshild Kolås har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og arbeider som seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO). Hun forsker på etnisitet, styresett, identitetspolitikk, konfliktløsning og fredsbygging. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om disse temaene. Nylig kom boken Sovereignty Revisited: The BasqueCase (London, 2017, redigert sammen med Pedro Ibarra Güell) ut.

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysaker har skrevet og redigert en rekke artikler og bøker innen moralfilosofi, politisk filosofi og sosialfilosofi, herunder Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (2013), "The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies" (med Henrik Syse i Nordic Journal of Human Rights, 2016) og "Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts (i Odin Lysaker og Jonas Jakobsen (red.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought, 2015).

Abigail Magalong is a graduate of the Department of Communication at UCLA. After graduation, she worked as a Research Assistant on the interdisciplinary project vrNewsScape, funded under the US National Science Foundation’s initiative for Cyberenabled Discovery and Innovation, and collaborated with Prof. Francis Steen to develop a causal reasoning model of television news. She is currently gaining industry experience, working as a Broadcast Television and Radio Buyer at Omnicom Media Group, a global advertising agency.

Francis Steen received an M.A. in English from the University of Oslo (Norway) and a Ph.D. in English from the University of California, Santa Barbara. He has been a Professor of Communications at UCLA since 2001. His research is focused on modeling cognitive processes in the media and developing computational methods for studying massive datasets of human communication. He has published in journals of linguistics, literary studies, computer science, and artificial intelligence. Steen co-directs Red Hen Lab, an international consortium for research into multimodal communication.

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskning omfatter blant annet medier og terror, ytringsfrihet og politisk kommunikasjon. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og redigert temanumre om partipolitikk og medier, politisk kommunikasjon i offentlig sektor og medier og migrasjon. Hennes siste publikasjoner er en studie av sosiale medier og migrasjonskontroll, og personalisering av politikken.

Rojan Tordhol Ezzati er stipendiat i sosiologi ved Institutt for fredsforskning og Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om uenigheter og fellesskap i forståelser av, og debatter om, innvandring og mangfold i lys av 22. juli. Hennes øvrige forskning omhandler innvandreres tilknytning til Norge og sine opprinnelsesland, samt deres opplevelser av norskhet. Hun har publisert flere bokkapitler og artikler innen migrasjon- og innvandringsfeltet, inkludert Do we have to agree? Accommodatingunity in diversity in post-terror Norway (med Marta Bivand Erdal, Ethnicities, 2017) og «Alle ser på oss som utlendinger uansett»: Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001 (i boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge, 2011).

Tine Ustad Figenschou er professor i journalistikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har publisert og forsket på mediedekning av kriser og konflikt i nasjonale og internasjonale medier. Figenschou har publisert bredt i internasjonale tidsskrifter som Journalism, Journalism Studies, International Journal of Press/Politics og Media, Culture & Society. Hun er også forfatter av boka AlJazeera and the global news landscape: The South is talking back (New York: Routledge, 2013).

Lars Weisæther psykiater og psykoanalytiker med psykoterapi og traumatisk stress som sine viktigste forskningsområder. Undersøkelsene omfatter naturkatastrofer som skred, flodbølger og epidemier, og menneskeskapte katastrofer som industrielle og radioaktive utslipp. Voldsforskningen har omfattet blant annet voldtekt, ran, gisseltakning, terroraksjoner og stressvirkningen av deltakelse i FN-tjeneste og krigsoperasjoner. Weisæth har skrevet og redigert en rekke bøker, bl.a. International Responses to Traumatic Stress (redigert med Yael Danieli og Nigel S. Rodley, New York,1996), Ledelse ved kriser (med Ragnar Kjeserud, Oslo, 2007) og Textbook of Disaster Psychiatry (redigert med Robert J. Ursano, Carol S. Fullerton og Beverly Raphael, Cambridge, 2017).

Tore Witsø Rafoss, ph.d., er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er forsker ved Institutt for kirke- religions og livssynsforskning (KIFO) i Oslo, Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror og teorier om kultur og samfunn, herunder klassisk og moderne sosiologisk teori med fokus på kultursosiologi, narratologi, semiotikk, fenomenologi, hermeneutikk, metaforteori og kognitiv lingvistikk.