New Flight

New Flight Digital Fagnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435431
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 19.12.2019
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen New Flight Digital Fagnettsted

Nettstedet består av interaktive oppgaver i grammatikk og språktrening. Det fins også morsomme spill, lenkesamlinger og autentiske nyhetsklipp på engelsk. Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, der oppgavene er inndelt kapittelvis. Innenfor hvert kapittel kan elevene arbeide mer med ordtilfanget og de grammatiske emnene som tas opp i tilsvarende kapittel i bøkene. Under hvert kapittel fins dessuten nyttige lenker som er knyttet til temaet i kapitlet.

Grammatikkoppgavene er samlet i en egen grammatikkdel der elevene kan velge grammatiske emner de trenger å arbeide mer med eller ønsker å repetere. Denne delen kan brukes helt uavhengig av bøkene. Alle oppgavene er selvinstruerende og egner seg til individuelt arbeid, men kan også brukes for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard). Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Adresse til fagnettstedet: http://newflight.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.
Lisbeth Wigdahl har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer.
New Flight
New Flight tilbyr tydelige differensieringsmuligheter i tekster, oppgaver og metoder. Det legges også til rette for bruk av digitale hjelpemidler. Engelskverket omsetter læreplanens mål i praksis på en måte som appellerer til aldersgruppen og involverer elevene i egen språklæring.