New Flight Extra

New Flight 3 Extra Textbook (Innbundet)

Forfatter:

Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202267308
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 10. trinn
Komponent: Alternativ grunnbok
Om utgivelsen New Flight 3 Extra Textbook
Extra Textbook ligger tett opptil den ordinære læreboken i forhold til tekstinnhold, slik at den skal være lett å bruke sammen med det ordinære verket. Extra Textbook inneholder forenklede/forkortede versjoner av alle hovedtekstene med tilhørende, forenklede oppgaver. To tekster i hvert kapittel er satt med større skrift, og alle tekstene har tydelig avdelte avsnitt for å skape kortere og mer oversiktlige tekstbolker.

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.
Lisbeth Wigdahl har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer.
New Flight Extra
New Flight Extra er en forenklet versjon av hovedverket New Flight, tilpasset elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Verket kan brukes sammen med hovedverket innenfor samme elevgruppe. Extra-verket består derfor av de samme komponentene som New Flight.