New Flight

New Flight 2 Workbook (Heftet)

Forfatter:

Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202250843
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 9. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen New Flight 2 Workbook
Workbook inneholder oppgaver i tre vanskegrader som er tydelig merket med fargekoder. Dette vil lette differensieringsarbeidet, og hjelpe elevene i å vurdere sine egne ferdigheter. Arbeidsoppgavene er varierte og knyttet opp mot tema og tekster, og det er lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy. Her fins også forslag til tema-/prosjektoppgaver og ekstra lesetekster til hvert kapittel.

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.
Lisbeth Wigdahl har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer.
New Flight
New Flight tilbyr tydelige differensieringsmuligheter i tekster, oppgaver og metoder. Det legges også til rette for bruk av digitale hjelpemidler. Engelskverket omsetter læreplanens mål i praksis på en måte som appellerer til aldersgruppen og involverer elevene i egen språklæring.