Naturfag Tema 5.-10. trinn

Naturfag Tema Stoffer i dagliglivet (Heftet)

Forfatter:

Kirsten Fiskum

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 48
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202254551
Kategori: Naturfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Temahefte
Om utgivelsen Naturfag Tema Stoffer i dagliglivet

Temaheftene er: Naturen rundt oss, Energi i hverdagen og Stoffer i dagliglivet. Dette er engangshefter i farger og A4-format. Heftene er rikt illustrert og har et enkelt språk. Emnene som er valgt innenfor hvert temahefte er knyttet opp mot felles mål og hovedmomenter for naturfaget for 5.─10. årstrinn.

Til toppen

Naturfag Tema 5.-10. trinn
Naturfag Tema er et multifunksjonelt læremiddel i naturfag der sentrale emner fra Kunnskapsløftet er valgt ut. Læremidlet er temabasert og legger stor vekt på elevaktiviteter. Vi kompenserer for tekst ved bruk av mange illustrasjoner, opplegg til praktisk aktivitet, spill og lydstoff. Dette gir en utfordrende og variert tilnærming til faget. Serien består av tre temahefter og et brettspill.