Naturfag Tema 5.-10. trinn

Naturfag Tema Energi i kvardagen (Heftet)

Forfatter:

Berit Bungum og Anders Isnes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 48
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202254599
Kategori: Naturfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Temahefte
Om utgivelsen Naturfag Tema Energi i kvardagen
Temaheftene er: Naturen rundt oss, Energi i hverdagen og Stoffer i dagliglivet. Dette er engangshefter i farger og A4-format. Heftene er rikt illustrert og har et enkelt språk. Emnene som er valgt innenfor hvert temahefte er knyttet opp mot felles mål og hovedmomenter for naturfaget for 5.─10. årstrinn.

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Bungum er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk, NTNU. Hun er cand.scient. i fysikk og har en doktorgrad om teknologiundervisning i norsk skole. Bungum har arbeidet med lærerutdanning og lærerkurs i fysikk, naturfag og teknologi i en årrekke og har bidratt til lærebøker i naturfag for grunnskolen.
Naturfag Tema 5.-10. trinn
Naturfag Tema er et multifunksjonelt læremiddel i naturfag der sentrale emner fra Kunnskapsløftet er valgt ut. Læremidlet er temabasert og legger stor vekt på elevaktiviteter. Vi kompenserer for tekst ved bruk av mange illustrasjoner, opplegg til praktisk aktivitet, spill og lydstoff. Dette gir en utfordrende og variert tilnærming til faget. Serien består av tre temahefter og et brettspill.