Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Naturfag 8 Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Erik Steineger og Andreas Wahl

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202560614
Kategori: Naturfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Naturfag 8 Grunnbok

Grunnboka er delt inn i fem kapitler: Den levende naturen, Mennesket og naturen, Naturvitenskap, Grunnleggende kjemi og Kjemi i hverdagen.

Boka har oversiktlig struktur, gode, informative overskrifter, luftige tekster og spektakulære bilder. Underveis i boka er det lagt inn a-ha-illustrasjoner som skal få elevene til å stoppe opp.

Forsøk viser teorien i praksis. De mest sentrale forsøkene står underveis i kapitlet i tilknytning til teorien, i tillegg til en samling bakerst i kapitlet.

Noen oppgaver er fordelt i underveis i hvert kapittel for å gi en stopp-effekt, men de fleste er plassert bakerst.

Til toppen

Forfatter(e)
Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.
Andreas Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og fagbokforfatter. Han er kjent fra en rekke tv-programmer og vitenshow og holder inspirasjonsforedrag for lærere og elever over hele landet.
Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye naturfaget finner du i Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm.
Gjennom dybdelæring, undring, drøfting og argumentasjon får elevene utviklet sine kunnskaper og holdninger knyttet til naturen som omgir oss. Læreverket er Cappelen Damms nye naturfagverk for ungdomstrinnet, og er en videreutvikling av Nova 8-10.

Med Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm får elevene styrket sin forståelse for sammenhenger i naturen og hvordan de ulike elementene virker inn på hverandre.