Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm

Naturfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202683535
Kategori: Naturfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 6. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Naturfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Naturfag 6 Grunnbok inneholder kapitlene Spill i naturen, Hardt, vått eller usynlig?, Fare på ferde!, Hva skjer i puberteten?, Teknologi og Hvorfor finnes det liv på jorda.

Grunnboka har en tydelig og oversiktlig struktur, og undring, refleksjon og naturfaglige tenkemåter er gjennomgående. Hvert kapittel blir innledet med en oversikt over det elevene skal lære. Oppgaver og forsøk er plassert underveis i kapitlene, og de fleste oppslagene har rammer med korte ordforklaringer og Visste du at-rammer med fun facts.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm
Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm er utviklet til fagfornyelsen. Et delikat design og en god vekting av kompetansemål, i kombinasjon med morsomme aktiviteter og en tydelig struktur, gjør verket enkelt å bruke.