Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm

Naturfag 3 frå Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Heidi Antell Haugen og Liv- Tone Nilsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202607050
Kategori: Naturfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag
Nivå: 3. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Naturfag 3 frå Cappelen Damm Grunnbok

Naturfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok inneholder naturfaglige tekster, morsomme fakta og spennende aktiviteter.

Hvert kapittel starter med en fargerik illustrasjon, Vi grubler, mål og begreper. Gjennom tekst og bilde, aktiviteter og oppgaver føres elevene gradvis inn i den naturfaglige arbeidsmåte. Boka legger til rette for dybdelæring og tverrfaglig arbeid ved hele tiden å aktivere forkunnskap, stimulere til undring og skape koplinger mellom elevenes egne erfaringer og teoristoffet. Kapitlene avsluttes med en oppsummeringsside som inneholder et dilemma elevene skal reflektere over og oppgaver hvor de får vist hva de har lært og at de kan anvende kunnskapen.

Naturfag 3 inneholder:

  • 1. Naturen er vårt hjem
  • 2. Plantenes rike
  • 3. Dyras hemmeligheter
  • 4. Kroppens skjold
  • 5. Skjelett og muskler
  • 6. Frisk og glad
  • 7. Stoffer
  • 8. Lag teknologi

Til toppen

Andre utgaver

Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm
Naturfag 1-4 er et helt nytt læreverk i naturfag til fagfornyelsen.